Podzemí římského amfiteátru, který byl dokončen v roce 80 našeho letopočtu, nebylo nikdy otevřeno veřejnosti. Díky restaurátorským pracím byl ale vytvořen dostatečný prostor, aby si lidé mohli pohodlně projít temným podzemním bludištěm.

Ředitel Kolosea Rossella Rea říká, že tudy projde každý den 18 tisíc lidí, a proto nebyl dostatek prostoru, aby si každý prohlédl monument příjemným způsobem. "Museli jsme nakombinovat požadavky organizátorů Kolosea s potřebami návštěvníků," řekl Rea.

Aréna Kolosea

Aréna Kolosea

FOTO: Právo

Koloseum nechal postavit římský císař Vespasian. Uvnitř bylo 50 000 sedadel pro diváky, kteří sem chodili sledovat gladiátorské zápasy, někdy popravy nebo námořní bitvy. Nejvyšší třetí patro bylo zastíněné baldachýnem, aby chránilo diváky před přímým sluncem.

Útroby Kolosea byly užívány k ubytování divokých zvířat, předtím než byla vypuštěna do arény. Podzemní chodby také vedly ke gladiátorské škole boje, další pak byly používány pro přesun mrtvých těl.

Rekordní návštěvnost

"Otevření nových prostor Kolosea je báječná příležitost ukázat lidem sektor, který byl vždy skrytý jejich pohledu," řekl architekt Piero Meogrossi. "Mluvím o podzemí a nejvyšších sedadlech, na kterých bylo umístěno na 240 plachet, které stínily na tribuny s diváky."

Tento rok navštívily Koloseum více než čtyři milióny lidí. Italský ministr věří, že by mohl zájem o amfiteátr ještě vzrůst s otevřením nových prostor.