Persepolis se nachází na území dnešního Íránu, dříve bývalo hlavním městem kdysi velké Perské říše. Sloužilo jako letní sídlo a z architektonického hlediska patřilo ve své době k nejkrásnějším městům na světě.

Jeho stavbu dokončil Xerxes, syn Dareiose I. Postavil ohromné brány, jimiž do středu města proudili poddaní putující ze všech koutů perské říše, aby vzdali hold svému králi.

Reliéfy na schodišti v Ápádáně

Reliéfy na schodišti v Ápádáně

FOTO: fotobanka Profimedia

Z reliéfů na vstupním schodišti je patrné, jak bylo perské území rozsáhlé a různorodé. Jsou na nich vidět poddaní ze všech koutů říše. Sféra jejího vlivu během rozkvětu sahala od severní Afriky do Indie a Jižní Evropy.

Lidé přinášející dary se ocitli v ohromném čtvercovém přijímacím sále v Ápádáně, mnozí z nich ještě větší budovu neviděli. V sále bylo šest řad sloupů sahajících až do výšky 20 metrů. Strop byl vyroben z cedrového dřeva.

Ápádána

Ápádána

FOTO: fotobanka Profimedia

Výstavba města měla být výrazem slávy Dareiose. Perská moc, bohatství a úspěchy byly značné. Velké město nepotřebovalo ani hradby. Všichni nepřátelé již byli podrobeni.

K Perské říši se váže legenda o králi Kroisovi, který se před válečným tažením proti Peršanům šel zeptat na výsledek války do Delfské věštírny. "Překročíš-li řeku Halys, zničíš říši velikou," odpověděla mu Pýthie. A tak se také stalo. Kroisos sebevědomě překročil řeku, byl však Peršany poražen a zničil tak vlastní říši.

Dokončení města Persepolis trvalo sto padesát let. Už po třiceti letech prosperity ho však brutálně vydrancovali makedonští Řekové. Roku 330 před naším letopočtem sem přišel Alexandr Veliký se svou armádou pomstít se za řecko-perské války. Pro impozantní město Persepolis to znamenalo rychlý konec.