Město Aksum bývalo hlavní metropolí nejmocnějšího království mezi Římskou říší a Persií.

Mezi ruinami můžeme najít řadu zvláštních a masivních obelisků, největším z nich byl původně kámen, který představoval nejrozsáhlejší dochovaný vytesaný památník ve starověku. Odhaduje se, že vážil pět set tun a dosahoval původně výšky neuvěřitelných 33 metrů.

Stáří a výška těchto kamenných památníků, které jsou známé jako aksumské stély, se shodují s rozměry a stářím egyptských pyramid, které vznikaly v období let 2700 př.n.l. až 1700 př.n.l.

Více než 300 stél leží mezi zbytky královského hřbitova.

Stély v Etiopii

Stély v Etiopii

FOTO: fotobanka Profimedia

Stély napodobují reálné budovy, na vrcholu můžete také najít pohanské zobrazení východu slunce, zřejmě symboly života a znovuzrození. Okna by mohla znázorňovat také kříže, což by souviselo s křesťanstvím.

Při okupaci Etiopie před druhou světovou válkou ukořistilo Mussoliniho vojsko druhou největší stélu. Roku 1937 ji umístili na náměstí di Porta nedaleko Konstantinova oblouku v Římě. Sto šedesát tun vážící monument se vrátil zpátky do Aksumu v dubnu 2005. Pro dopravní společnost, která stélu převážela po částech, to byla největší a nejtěžší zásilka, kterou kdy obdržela.

Některé stély již popadaly.

Některé stély již popadaly.

FOTO: fotobanka Profimedia

Etiopie je biblickou zemí, kde hodnoty starého zákona tvoří stále důležitou část kultury. Zdejší křesťanství je výjimečné v tom, že se prolíná i s vlivy z dob krále Šalamouna. Legendy praví, že Menelix, syn Šalamouna a královny ze Sáby přivezl do Aksumu skoro před třemi tisíci let Archu úmluvy - schránku na Desatero přikázání.

Archa je ukryta ve skromném kostele sv. Marie. Ten je pod ochranou mnicha strážce, který budovu nikdy neopouští a tráví celé dny v modlitbách. V kostele je údajně úplné ticho. Návštěvníci nesmí Archu spatřit, protože by se prý podle legendy proměnili v popel. Aksumské stély jsou ale na svých místech a jsou k vidění pro všechny zájemce. A mohou být považovány za propojení mezi starou a novou vírou.