Byl vybudován na cca 35 metrů vysoké pískovcové skále a již na první pohled působí jako vystřižený z pohádky. Kromě impozantní sochy poustevníka Samuela Gönera s dalekohledem je tady k vidění ve skále vytesaný kostel, ve kterém je možné se nechat oddat (kostel nebyl vysvěcen a má holé zdi), nebo se zaposlouchat do četných koncertů různých žánrů, které se v těchto prostorách pořádají v letních měsících.

Najdeme tady dodatečně postavený domeček i nečekaný odpočinkový soukromý lesní prostůrek s několika vysokými borovicemi a duby. Myslím, že tak působivý objekt není snad možné jinde vidět.

Jak Samuel Görner vyráběl dalekohledy

Zajímavou postavou hradu je Samuel Görner. Nedaleko hradu Sloup si vyhloubil v roce 1718 jeskyni ve skalním bloku (Samuelova jeskyně) a žil tam jako poustevník. Vyráběl zde brýle a dalekohledy, i když byl vyučený okrasný zahradník. Pocházel z rodu, který se od 16. století zabýval broušením skla.

Socha Samuela Görnera shlíží z hradu skrze svůj dalekohled.

Socha Samuela Görnera shlíží z hradu skrze svůj dalekohled.

FOTO: Ladislav Kadeřábek, Právo

Využíval svého umu a na hradě vyráběl brýle a dalekohledy. Pak prchl do Prahy, před Prusy a před možnou službou ve vojsku, vydal se i na pouť do Říma. Jeho život skončil rukou zloděje a vraha v chýši na Svaté Hoře.

Vyhlídek, ze kterých můžeme spatřit hrad Sloup jako na dlani, je několik. Nejkrásnější je asi ta, ke které dojdeme po zelené značce, Na Stráži (skála 354 m n. m.), ze které je skutečně úžasný výhled nejen na hrad, ale i jeho okolí.

Kdysi tady stála i chata pro návštěvníky, bohužel dnes působí zchátralé zbytky zdiva smutně a kazí dojem.

Odtud je možné se vydat na rozcestí U křížku, na Dolní Hraběcí cestu, vyhlídku Emanuela Maxi, Hraběnčinu vyhlídku, Hradní vyhlídku a Maxmiliánovu vyhlídku. Délka tras po vyhlídkách Sloupských skal je dlouhá asi 4 km.

Jenže návštěvou hradu a vyhlídek na něj náš výlet nekončí. Míst v bezprostřední blízkosti, nebo tak daleko, aby trasu zvládl každý, je ještě hodně.

Do lesního divadla

Tak například asi čtvrt hodiny lehkého výstupu lesem se dá dojít na další romantické místo, které si s hradem vůbec nezadá. Je to lesní divadlo, které vzniklo r. 1921 podle návrhu malíře Ringela.

Je vybudované v pískovcovém skalním masívu. Při vstupu do něj nás přivítá gotická brána s válcovou věží. Tomuto nevšednímu přírodnímu divadélku nechybí samozřejmě neotřelé jeviště, za kterým jsou ve skále mezi sebou propojené téměř tajemné průchody a samozřejmě hlediště pro asi 250 lidí.

Lesní divadlo je taky vybudované v pískovcovém skalním masívu.

Lesní divadlo je taky vybudované v pískovcovém skalním masívu.

FOTO: Ladislav Kadeřábek, Právo

Divadlo se tady hrálo ještě po druhé světové válce až do šedesátých let dvacátého století, ale pak zájem ustal a k jeho znovuobjevení dochází až v roce 2004, kdy proběhla jeho náročná rekonstrukce. Podle programu lesního divadla je zřejmé, že jeviště navštěvují soubory z celé republiky, jako např. Hofmannovo divadlo z Uherského Hradiště, Divadelní společnost Josefa Dvořáka, domovské Divadlo Agnez z České Lípy a Scéna z Libochovic i Ústí nad Labem.

V létě je tu pro diváky připraven opravdu pestrý program: S Pydlou v zádech, Ať žijí duchové, Hrátky s čertem, Ještě, že nejsem kat a mnoho dalších divadelních kusů.

Modlivý důl

A když už budete ve Sloupu v Čechách, zajeďte se podívat i do Modlivého dolu. Najdete ho zhruba ve dvou třetinách cesty ze Sloupu na Svojkov.

Od rozcestí, kde můžete nechat zaparkované auto, je to zhruba půl kilometru do kopce, v závěrečném stoupání po hrbolaté, kamenité cestě a trámy vytvořených schodech, ale pocit, který vás naplní, až si sednete na dřevěné lavice před kapli vytesanou do pískovcové skály, vás dostane.

Modlivý důl skrývá kapli vytesanou v pískovci.

Modlivý důl skrývá kapli vytesanou v pískovci.

FOTO: Ladislav Kadeřábek, Právo

Roku 1836 vytesal kapli s gotickými oblouky sloupský sochař Antonín Wagner. Od roku 1903 má podobu lurdské jeskyně, světoznámého mariánského poutního místa. Lidé, kteří sem přicházejí, většinou jen tiše sedí a vstřebávají krásu stavby, kterou by uprostřed lesa nikdo nečekal. Někteří vnímaví jedinci dokonce tvrdí, že místo vyzařuje pozitivní energii, kterou se můžete nabít. No, vyzkoušet to už musíte sami.