Gotická katedrála v Chartres byla postavena na místě původního dřevěného kostela asi 90 kilometrů jihovýchodně od Paříže. Už před Římany stála na tomto území posvátná keltská svatyně. Impulzem pro výstavbu kamenné stavby byly časté požáry, které ohrožovaly svatou relikvii - šatovou tuniku Panny Marie, již měla na sobě, když přivedla na svět Ježíše Krista. Tuniku sem věnoval francký panovník Karel II. Holý roku 876.

Velký požár roku 1194 vyděsil křesťany natolik, že začali pracovat na kamenné gotické katedrále. Chartres patří k největším církevním stavbám v Evropě. Představuje středověké ztvárnění křesťanství vybudované z kamene.

Katedrála v Chartres

Katedrála v Chartres

FOTO: fotobanka Profimedia

Lze si snadno představit, jakým mohutným dojmem působila stavba na pokorné poutníky, kteří sem přicházeli. Nic podobného za svůj život nikde jinde neviděli, tak žasli nad ohromnou výškou chrámu a nad samotným ohromným prostorem uzavřeným nemožně vysokými klenutými zdmi.

Největší dojem na poutníky zřejmě udělalo světlo, podle písma svatého je Bůh světlo a proto bylo barevnými skly zmanipulované světlo zaplavující interiér osobně vnímáno jako posvátné a svaté. Aniž by si to uvědomovali, uctívali poutníci něco, co bylo předmětem lidské zbožnosti dávno před příchodem křesťanství - sluneční světlo.

Katedrála v Chartres

Poutníci žasli nad ohromnou výškou chrámu a nad samotným ohromným prostorem uzavřeným nemožně vysokými klenutými zdmi.

FOTO: fotobanka Profimedia

Čím déle se díváte, tím více vidíte obrazů, které nejsou nevyhnutelně křesťanské.  Vytesané reliéfy ve znamení zvěrokruhu, sošky znázorňující pozemský svět, brouk s lidskou tváří připomínající egyptského scarabea či mramorový labyrint uprostřed katedrály, dokazují široké množství vlivů na středověké křesťanství.

Katedrála v Chartres

Vitráže v katedrále v Chartres

FOTO: fotobanka Profimedia