Název Mesa Verde ve španělštině znamená zelený stůl, což pochází od náhorní plošiny, na které Anasaziové žili a obdělávali svá políčka.

Někdy během druhé poloviny 90. let 12. století mnoho Anasaziů začalo budovat skalní příbytky pod útesy.

Vytesané stavby do útesu byly jednopokojové. Některé se rozrostly až do vesnic o více než 150 přidružených místnostech. V 70. letech 13. století se populace začala přesouvat na jih, na území současného Nového Mexika a Arizony. Rokem 1300 končí osídlení Anasaziů na Mesa Verde.

Mesa Verde

FOTO: fotobanka Profimedia

Prezident Theodore Roosevelt založil 29. června roku 1906 Národní park Mesa Verde, aby chránil výtvory lidí, jednalo se o první americký národní park takového druhu. Předtím měli Američané jen parky pro ochranu přírodních krás.

Dnes je v parku přes 4000 archeologických nalezišť zahrnujících 600 útesových příbytků. Tato naleziště patří mezi nejznámější a nejzachovalejší ve Spojených státech.

Mesa Verde

Během prvních let výzkumu byly důležité historické artefakty rozebrány samozvanými sběrateli.

FOTO: fotobanka Profimedia

První, kdo podal zprávu o Mesa Verde byl William Henry Jackson, který sem přišel v září 1874 s výpravou provádějící geologický a geografický průzkum. Pět set let opuštěné město, nepřístupný terén a odlehlost lokality - to vše zajistilo, že Mesa Verde nebylo dlouho objeveno a proto se také z velké části zachovalo.

Během prvních let výzkumu byly důležité historické artefakty rozebrány samozvanými sběrateli. Nakonec skončily ve sbírkách muzeí po celém světě, přitom největší díl byl odvezen do Švédska Dnes je vystaven ve finském Národním muzeu v Helsinkách.

Mesa Verde

Definitivní ochranu Mesa Verde zajistilo až vyhlášení národního parku.

FOTO: fotobanka Profimedia