„Zjednodušeně lze říci, že asistenční služby poskytují okamžitou pomoc v podobě konzultace, koordinace nebo přímého zásahu, který vede k řešení problémové situace,“ sdělila Právu Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven a upozorňuje: „Jejich rozsah je závislý na sjednaném typu pojištění, dílčích limitech pojistného plnění i dané pojišťovně a je vždy uveden v pojistných podmínkách.“

Co zahrnuje asistence

Některé pojišťovny v rámci cestovního pojištění nabízejí již i tzv. předcestovní asistenci. Jde o bezplatnou službu, která klientovi ještě před překročením hranice poskytne důležité informace související s cílovou zemí, např. informace o politické situaci, o vízech, doporučených očkováních, cizích měnách nebo třeba o odlišných pravidlech silničního provozu.

Asistenci během cesty můžete v případě nenadálé a tísňové situace využívat odkudkoli. 24 hodin denně jsou na telefonu koordinátoři, se kterými můžete hovořit v českém jazyce a kteří pomohou řešit daný problém. V mnohých případech, zejména při událostech právního a odpovědnostního charakteru, mohou pomoci nepříjemným situacím předejít.

Asistenční služba pomáhá řešit aktuální problém, ale také vyhodnotí, na co klient má nárok i za jakých podmínek, a dle možností koordinuje situaci tak, aby byla vyřešena efektivně a zároveň v souladu se standardy v ČR.

Asistenční služba pomáhá řešit aktuální problém, ale také vyhodnotí, na co klient má nárok i za jakých podmínek, a dle možností koordinuje situaci tak, aby byla vyřešena efektivně a zároveň v souladu se standardy v ČR.

FOTO: fotobanka Profimedia

Zdravotní problémy můžete konzultovat s asistenčním lékařem, který je připraven doporučit následný postup, případně vám asistenční služba sjedná návštěvu v nejbližším zdravotním zařízení. V případě úrazu a hospitalizace převezme asistenční služba dohled nad celou situací, zprostředkuje tlumočení, dohlédne na způsob léčby, vyřídí formality ohledně prodloužení pobytu v zemi, pokud je to nezbytné, zajistí komunikaci s blízkými příbuznými a kromě zajištění návratu do vlasti leteckou nebo pozemní ambulancí například i dopraví vaše nezletilé děti zpět do vlasti.

Na asistenční službu se můžete zpravidla obrátit i s ryze cestovními problémy. V případě zpoždění letu může zajistit ubytování v hotelu, při ztrátě zavazadel za vás vyřeší místní formality nebo vám pomůže s náhradou cestovních dokladů a dalších dokumentů.

Nejčastější chyby při škodní události

Nejčastější chybou bývá, že klient hlásí vzniklou škodu asistenční službě až poté, co už sám určité kroky podnikl. Asistenční služba totiž nejen pomáhá řešit aktuální problém, ale také vyhodnotí, na co klient má nárok i za jakých podmínek, a dle možností koordinuje situaci tak, aby byla vyřešena efektivně a zároveň v souladu se standardy v ČR. V zahraničí totiž mohou nevědomé klienty výrazně zaskočit specifické nešvary a postupy některých lékařů.

Chybou je také, rozhodne-li se klient jednat na vlastní pěst a asistenční službu nekontaktuje vůbec. V domnění, že má situaci pod kontrolou, přijde po návratu z dovolené na pojišťovnu a může být nemile překvapen, že jej pojišťovna žádá o doplnění dokumentace z místa události.

Například klient, který vyhledá lékaře sám, svou návštěvu uhradí a po návratu z dovolené žádá svou pojišťovnu o proplacení nákladů. Pojišťovna však nemá k dispozici žádnou dokumentaci, díky které by mohla škodní událost posoudit. Pokud klient neobdržel po návštěvě lékaře vše, co je nezbytné, nastává pro něj období zdlouhavé komunikace se zahraniční ordinací.

Pojišťovně originály, udělejte si kopie

Ke třetí nejčastější chybě dochází po návratu z dovolené při předávání dokumentace. Pojišťovna potřebuje k šetření zpravidla originály účtů, lékařských zpráv apod. Klient by vždy měl pamatovat na to, aby mu aspoň obyčejné kopie odesílaných dokladů vždy zůstaly v ruce. Materiály posílané poštou je třeba zasílat vždy doporučeně. Při osobním předání je vhodné vyžádat potvrzení o předání.

Před spojením s asistenční službou je třeba mít vždy připraveny základní informace nezbytné k identifikaci, ověření a k zahájení spolupráce. Nezbytné je číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení osoby, které se týká pojistná událost, a telefonní číslo, na něž může asistenční služba zpětně zavolat.

Užitečné rady na internetu

Jakým způsobem asistenční služby využívat, jak se zachovat v případě nejčastějších potíží, to jsou jen některá z témat nové elektronické brožurky Bezpečná letní dovolená, kterou zveřejnila před začátkem letní turistické sezóny Česká asociace pojišťoven (ČAP) na svých internetových stránkách (www.cap.cz).
Elektronická brožura představuje kompletního stručného průvodce sezónního cestovního pojištění, obsahuje všechny nezbytné kroky od výběru vhodného pojištění až po řešení případné pojistné události. Srozumitelnou formou informuje, kde a jakým způsobem pojištění sjednat, na jakou částku se pojistit a proti jakým rizikům.