Čeští policisté budou svým krajanům pomáhat v Omiši a letos nově i v Šibeniku. Sloužit budou vždy ve dvojicích, které se budou v obou regionech střídat po 14 dnech.

V předchozích dvou letech pomáhali vybraní policisté Čechům v chorvatských letoviscích s řešením vzniklých problémů i s překonáváním jazykové bariéry. Loni vedle Omiše působili také ve městě Trogir u Splitu. Češi je poznávali podle českých služebních stejnokrojů.

Policisté nenosí zbraně

Policisté u sebe nenosili zbraň ani jiné donucovací prostředky, jejich hlavním úkolem bylo tlumočení českým, ale i slovenským rekreantům. Asistovali také u řady dopravních přestupků, čeští řidiči podle nich nejčastěji porušovali předpisy tím, že se nepoutali bezpečnostními pásy.

Loni v Chorvatsku působilo celkem 42 zahraničních policistů z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska, Francie, Maďarska, Slovenska a poprvé i devět zástupců Interpolu. Letos se do Chorvatska chystá 52 policistů ze zahraničních zemí a osm z Interpolu. Svým krajanům budou letos poprvé pomáhat i policisté z Polska a Bavorska.