Ředitelka Kolosea Rossella Reaová se domnívá, že příčinou je hlavně znečištěné ovzduší, které v objektu vyvolává negativní chemické reakce, při nichž se uhličitan vápenatý mění na síran vápenatý. Proces postupuje metastázovitě, proto archeologové hovoří o „rakovině kamene“.

 

Jistí japonští sponzoři přislíbili finanční pomoc, ta prý ale nebude stačit.

FOTO: Tomáš Holý, Novinky

Už dlouhá léta požadují památkáři zásadní opravu Kolosea, které bylo dokončeno v letech 72 až 80 n. l. za císaře Vespasiana. Náklady se odhadují na 23 miliónů eur (585 miliónů korun), ale radnice stále neupřesnila financování projektu.

Jistí japonští sponzoři přislíbili finanční pomoc, ta prý ale nebude stačit. „Potřebujeme více peněz,“ zdůraznila Reaová, načež vyzvala veřejné i soukromé plátce k darům pro renovaci arény, v níž staří Římané sledovali gladiátorské zápasy.