Lesnický park, jehož hranice určují zhruba obce Zbečno, Ostrovec a Hudlice, má rozlohou jen o něco málo větší než 160 kilometrů čtverečních.

„Prostřednictvím fungujících lesnických parků by se mělo prokázat, že přírodní a kulturní hodnoty určité krajinné oblasti se dají účinně chránit i bez zpřísňování speciálního režimu ochrany přírody,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta při čtvrtečním slavnostním vyhlašování parku v chatě Emilovna u Karlovy Vsi na Rakovnicku.

Park neomezuje vstup ani hospodaření

Pojem lesnický park bychom ale v naší legislativě hledali marně. Zjednodušeně řečeno jde o sdružení vlastníků lesů, kteří se dobrovolně zavazují k dodržování určitých podmínek hospodaření a rozvoje lesů v dané lokalitě. V důsledku to neznamená žádná omezení vstupu do lesů nebo omezování hospodaření v nich.

Proti založení parku se hlasitě ozývají ochránci přírody, ti za vším vidí odpůrce národního parku (NP) z řad lesníků a myslivců. Podle ministra ale lesnický park nebrání vzniku NP, i když jeho kritiky v jedné věci chápe: „Možná se časem zjistí, že lesnický park dostatečně chrání krajinu, a bude se těžko zdůvodňovat potřeba přijmout důslednější ochranu,“ řekl Šebesta.

Národní park je přitom z hlediska ochrany přírody přísnější kategorií; lesy neslouží hospodářským účelům a nejdůležitější je ochrana ekosystémů a jednotlivých druhů. Vyhlášen může být jen samostatným zákonem.

Případné vyhlášení NP by tak v poměrně hustě osídlené oblasti Křivoklátska jeho obyvatelům nejspíš přineslo některé komplikace – nevidí ho rády nejen obce, jejichž rozvoj v jistých směrech omezuje, ale ani lesníci.

Vzbudil řadu kladných i záporných ohlasů

„Pan Colloredo zřízení národního parku tvrdě odmítl, protože by tím došlo k omezení jeho vlastnických práv až třeba k úplnému zákazu využití toho majetku. Naopak když slyšel o lesnickém parku a jeho zásadách, tak se k tomu okamžitě připojil,“ řekl správce lesů ve vlastnictví Colloredo-Mansfeldů Josef Myslivec. Na území lesnického parku má Colloredo-Mansfeld zhruba 3600 hektarů.

Křivoklátsko přitom přečkalo jako prakticky souvisle zalesněné území o rozloze přes 600 km2 až do dnešní průmyslové doby.

Na tomto území se bezhlavě nevybíjejí živočichové ani netěží dřevo za každou cenu, lesy slouží i k rekreaci. Už dnes tady existuje chráněná krajinná oblast, která zahrnuje čtyři národní přírodní rezervace, 16 přírodních rezervací a pět přírodních památek. Lesnický park zaujímá jen malou část chráněné oblasti. Zakladateli parku jsou vedle České lesnické společnosti i Lesy ČR a Jerome Colloredo-Mansfeld.