Ústředním motivem náboženství byly lidské oběti. Močikové byli ale také šikovní řemeslníci. Dovedně opracovávali zlato a vzácné kovy. Archeologové objevili také keramické sošky a nádoby, na kterých byly zachyceny mýty, legendy a každodenní život.

Močikové uměli také zavlažovat pole, kanály, které postavili, dosahovaly délky až 120 km.

Močická keramika zobrazovala bojovníky, hudebníky i výjevy z každodenního života.

FOTO: fotobanka Profimedia

Realisticky zobrazené lidské a zvířecí hlavy patří k nejobdivovanějším výtvorům předkolumbovského Peru. Močikové pravděpodobně navázali na tradici předchozích kultur, zejména Chavínu – podle obřadního střediska Chavín de Huántar na náhorní plošině severního Peru. Přestože neznali hrnčířský kruh, používali formy, pomocí kterých mohli vytvářet výrobky sériově.

Soška znázorňující boj

FOTO: fotobanka Profimedia

Některá močická keramika zobrazovala hodnostáře ve vznešených oděvech, častým námětem byl ale také sex, bojovníci a lidské oběti.

Hrobka vládce Sipana

Hrobka vládce Sipana ukrývala šperky z 1. až 3. století našeho letopočtu.

FOTO: fotobanka Profimedia