Strážnický skanzen je nepoměrně mladší než obdobné muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, přibližující život Valachů. Jeho výstavba začala teprve roku 1973. Dnes je tady na téměř deseti hektarech plochy k vidění 64 obytných i hospodářských budov. Terén je vymodelován navážkami a osázen zelení tak, aby co nejpřesněji kopíroval původní prostředí.

Expozice vinařství

Protože má být skanzen ukázkou lidového stavitelství různých oblastí Slovácka, je rozčleněn do několika areálů představujících jednotlivé regiony.

Prohlídky jsou možné jen s průvodcem. Poznáte při nich nevelká obydlí z 19. století, která předkové ještě sdíleli s domácími zvířaty, i modernější stavení z poloviny 20. století.

FOTO: Martina Žáčková

Poznáte způsob života a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodném Pomoraví, kde se hospodáři zabývali pěstováním vinné révy. Působivou částí expozice je ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení doplněná vinohradem. Na rozlehlé louce představuje pěstování vína od nejstarších dob po současnost a je jediná svého druhu v zemi.

V areálu muzea se často pořádají zvykoslovné akce, např. stavění máje, dožínky, zarážení hory apod., ukázky rukodělných technik, akce pro děti a vždy poslední víkend v červnu se tu konají programy Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice.

Poslední víkend v červnu se tu konají programy Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice.

FOTO: CzechTourism

Zázemí pro návštěvníky

V jiných částech areálu zase můžete obdivovat výstavu prvních praček, mandlů a žehliček, vodní pilu nebo kovárnu a tkalcovskou dílnu. Zajímavá je i vstupní budova muzea z roku 1612, přestavěná v barokním slohu. Původně tu byl panský pivovar, dnes slouží jako zázemí pro návštěvníky.

Najdete zde restauraci i obchod se suvenýry, v němž je možné pořídit širokou škálu lidových výrobků. Skanzen pro návštěvníky příležitostně pořádá zvykoslovné pořady a to i mimo turistickou sezónu.

V areálu muzea se často pořádají zvykoslovné akce, např. stavění máje, dožínky, zarážení hory apod., ukázky rukodělných technik, akce pro děti a vždy poslední víkend v červnu se tu konají programy Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice.

V areálu muzea se často pořádají zvykoslovné akce, např. stavění máje, dožínky, zarážení hory apod., ukázky rukodělných technik či akce pro děti.

FOTO: www.nulk.cz

Návštěvu skanzenu můžete spojit s procházkou sousedním zámeckým parkem, který je známý jako místo konání proslulého Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice. Lavičky pod vzrostlými stromy na břehu jezírek a Baťova kanálu přímo lákají k odpočinku a rozjímání. Za návštěvu stojí i samotný strážnický zámek.