Proutkař tak pomohl naznačit trasu, kudy domnělá chodba mohla v minulosti vést, a kde by se po ní mělo pátrat. "Hloubka vrtů by měla být různá. V horní části parku mi virgule ukazuje změny v hloubce zhruba čtyř metrů, ve středu parku by se chodba mohla nacházet až 11 metrů pod povrchem," uvedl Cedivoda.

Do hledání se zapojil i proutkař Slavomír Cedivoda, který označil několik míst, kde by se v příštích měsících měly provést průzkumné vrty, řekla Petra Špornová z porubské radnice. Na snímku z loňského roku dělníci pracují na jednom z předchozích vrtů.

FOTO: MOb Poruba, ČTK

První průzkum proběhl minulý rok

Loni prováděl vědecký tým v porubském parku průzkum terénu pomocí odporové tomografie, která odhalila četné anomálie. Řada vrtů zatím napověděla, že pokud tajná chodba skutečně existovala, musela být vyztužena dřevem a nyní je zasypána.

"V minulosti jsem měl možnost seznámit se s prací lidí, kteří měřili geofyzikální jevy pomocí virgule, a musím říci, že se jejich domněnky vždy potvrdily," vysvětlil vedoucí vědeckého týmu Petr Bujok, proč byl k průzkumu přizván i proutkař.

Vědecký tým v porubském parku provádí průzkum terénu pomocí odporové tomografie. Na základě křivek elektrického odporu provedli pomocí interpretačních programů zpracování výsledků - ty jim ukázaly, kde vrtat.

Vědecký tým v porubském parku provádí průzkum terénu pomocí odporové tomografie. Na základě křivek elektrického odporu provedli pomocí interpretačních programů zpracování výsledků - ty jim ukázaly, kde vrtat. V popředí je Aleš Poláček - člen výzkumného týmu VŠB, v pozadí Jiří Lexa - předseda porubské letopisecké komise.

FOTO: MOb Poruba, ČTK

O existenci tajné chodby je přesvědčen i majitel zámku Statis Prusalis, který dal minulý měsíc provést vrtné sondy do zdiva sklepních prostorů, kam mohla úniková cesta ústit.

"Provedli jsme dva vrty skrz zdivo ve výšce jednoho a dvou metrů nad zemí. Vrty v délce jednoho metru a 20 centimetrů prokázaly, že se za zdivem nachází hlína. Nyní uvažujeme o odkrytí zdiva," uvedl Prusalis.

Chodbu potvrdili i pamětníci

Na možnou existenci tajné chodby upozornil před časem předseda porubské letopisecké komise Jiří Lexa. Shromáždil výpovědi pamětníků, z nichž některé dokonce hovoří o tom, že v chodbě byli v závěru druhé světové války zasypáni němečtí vojáci.

"Ti se údajně do chodby ukryli 28. dubna 1945. Rudá armáda však měla nechat výbuchem oba vchody chodby zatarasit. Pokud by se tato tvrzení zakládala na pravdě, mohly by být v chodbě ostatky vojáků. Věřím, že průzkumy poodhalí roušku tajemství tajné chodby, o níž neexistují žádné písemné zmínky," řekl Lexa.

Údajná chodba by měla spojovat nejstarší dochované památky v této ostravské městské části - kostel svatého Mikuláše z 15. století a porubský zámek z 16. století postavený v renesančním slohu.