Čína požadovala uvádět výšku hory tam, kde končí skalní masiv, Nepál ale tvrdí, že čtyři metry ledu na vrcholu skaliska jsou součástí Mount Everestu, a že by měla být tudíž uváděna hodnota 8848 metrů. Čína nakonec souhlasila s tím, že Nepál uznal výšku samotného skalního masívu na hodnotě 8844 metrů.

O výšce 8848 metrů poprvé psali indičtí experti v roce 1955, kteří měřili špičku ledovce na vrcholu hory, nikoli vrchol skály pod ním.

Široká vědecká veřejnost z celého světa se ale spíše přiklání k měření amerických expertů z roku 1999, kteří zjistili, že hora má 8850 metrů. A vrchol Mount Everestu se prý bude stále zvyšovat, neboť deska s indickým poloostrovem se nasouvá pod Čínu a Nepál a zvedá celé Himaláje včetně jejich nejvyššího vrcholu.