Benátky vznikly na bahnité laguně kolem doku 421. Postupně se vyvinuly v obchodní centrum s honosnými paláci. Najdete zde perly z byzantského období, gotiky, renesance i z baroka.

Západ slunce nad Velkým kanálem.

FOTO: Barbora Vaníčková, Novinky

Hlavní ulice spojuje asi stovka kanálů, kde se plaví nejčastěji tradiční gondoly. Nejznámější a největší je Velký kanál (Canal Grande). Je dlouhý asi čtyři kilometry a 70 metrů široký. Proplétá se městem, lemován úžasnými budovami.

Stavby stojí na dřevěných pilotách, zaražených hluboko do bahnitých vod. Paláce sloužily jako překladiště a skladiště pro obchodníky, kteří bývali šlechtici. Jakoby se velkolepá nádhera vznášela na vodě.

Z vysoké Kampanily máte nejkrásnější výhled na celé město.

Z vysoké Kampanily máte nejkrásnější výhled na celé město.

FOTO: fotobanka Profimedia

Do Benátek směřovalo bohatství z celého světa. Stavby nejsou svědectvím o moci a bohatství, ale i o řadě míst na světě se kterými Benátky obchodovaly. Zejména na východě na budovách najdeme řadu orientálních vlivů. Cesta motorovou lodí Velkým kanálem trvá půl hodiny. Říká se, že jde o nejlepších 30 minut, které můžete prožít.

 Tip
Nejkrásnější výhled na celé město budete mít, když vystoupáte na vrchol Kampanily naproti chrámu sv. Marka. Celé město se vám otevře jako na dlani. Je to nejhezčí pohled na náměstí sv. Marka.