Je to autonomní oblast, která je ve věcech administrativně-politických podřízena řeckému ministerstvu zahraničí a ve věcech náboženských patriarchovi konstantinopolskému (dnešní Istanbul). Všechno ostatní si mniši, jichž dnes pobývá na Athosu kolem 1700, spravují sami.

Některé kláštery mají podobu středověkých hradů a pevností, jiné připomínají spíše paláce.

Některé kláštery mají podobu středověkých hradů a pevností, jiné připomínají spíše paláce.

FOTO: fotobanka Profimedia

Na poloostrově je dvacet samosprávných území, patřících ke stejnému množství klášterů. Své postavení získal poloostrov v 10. století a všichni po sobě jdoucí vládcové, včetně těch tureckých, suverenitu mnišské republiky více či méně respektovali.

Vstup mají povolen pouze kočky a slepice

Dodnes je vstup na poloostrov přísně omezován. Mají tam, po předchozích formalitách a získání povolení, přístup pouze muži.

Z veškerého ženského plemene trpí mniši na svém území pouze kočky a slepice. První brání přemnožení hlodavců a z vaječných žloutků těch druhých se připravují barvy na malování ikon.

Poloostrov Athos se dvěma desítkami klášterů vidí zájemci jen z paluby výletní lodi.

Poloostrov Athos se dvěma desítkami klášterů vidí zájemci jen z paluby výletní lodi.

FOTO: Bohuslav Borovička, Právo

V roce 2004 se v Soluni konala výstava pokladů ze Svaté hory. Bylo to snad vůbec poprvé a na desítky let asi naposledy, kdy bylo možné vidět stovky let staré ikony, rukopisy a vzácné liturgické předměty a udělat si představu o tom, jak nesmírné kulturní a historické poklady poloostrov skrývá.

Athos

Athos

FOTO: fotobanka Profimedia

Dnešní běžný zájemce si může poloostrov prohlédnout z dálky asi tří kilometrů, z paluby výletních lodí, které podél pobřeží plují.

Některé kláštery mají podobu středověkých hradů a pevností, jiné připomínají spíše paláce. V posledních několika letech vládne na poloostrově čilý stavební ruch. Budují se cesty a některé z klášterů se opravují.

Mniši představují jediné obyvatelstvo.

FOTO: fotobanka Profimedia