Ptáci se k hnízdění navzdory mrazivému počasí začínají připravovat. "Některé druhy obsazují svá teritoria již od poloviny února a hledají místa vhodná pro hnízdění," uvedl Salov. Pro ptáky začíná podle něj velmi citlivé období, rušení ptactva by mohlo vést k přerušení hnízdění. Zaměstnanci správy parku proto nyní stále chování ptáků monitorují a hnízdní lokality zaznamenávají.

"I bez rušení člověkem nemají ohrožené druhy ptáků v přírodě snadný život," řekl ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Lidé mohou ohroženým ptákům podle něj pomoci nejlépe tak, že budou dočasnou ochranu hnízdišť respektovat a do těchto lokalit nevstupovat.

Návštěvníci se podle Salova nemusí výletu do Národního parku České Švýcarsko obávat, zákazem vstupu nejsou dotčeny žádné značené turistické cesty. "Lokality s dočasně zvýšenou ochranou jsou v terénu také viditelně vyznačeny, díky této skutečnosti je vyloučeno i případné nevědomé rušení hnízdících ptáků," uvedl.

Podle zoologa národního parku Miloše Trýzny byla v minulosti do ochrany zařazována i hnízdiště krkavce, ten si ale v oblasti národního parku vytvořil stabilní populaci a navíc hnízdí mimo oblast turistického ruchu. "To ale neznamená, že by nebyl dále chráněn a monitorován," řekl Trýzna.

Sokolí hnízdo, výletní záměček postavený v alpském stylu.

Sokolí hnízdo, výletní záměček postavený v alpském stylu.

FOTO: fotobanka Profimedia

Chráněným ptákům se v parku daří 

V loňském roce bylo zaznamenáno v ptačí oblasti na území národního parku i sousední Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce vylíhnutí šesti mláďat sokola a 14 čápů černých. Podle hlasových projevů výr velký obsadil 12 lokalit, žádné z hnízd se ale kvůli složitému terénu nepodařilo dohledat. Stavy chráněných ptáků se v oblasti stále zvyšují.

Národní park České Švýcarsko, který byl vyhlášen v roce 2000, má rozlohu 79 kilometrů čtverečních a rozkládá se severovýchodně od Děčína. Území tvoří unikátní pískovcová skalní města, kaňony a rokle. Součástí parku je i největší skalní most v Evropě - Pravčická brána. Park navazuje na německý Národní park Saské Švýcarsko, který byl vyhlášen o deset let dříve.