Stezka začíná u železniční stanice ve Slavkově a vede okolo rybníka Hvozdnice, Jankova rybníka, podél Štáblovického mlýna a míjí také železniční stanici v obci Štáblovice. Během procházky mohou návštěvníci srovnávat dva ekosystémy: lužní a jehličnatý les.

Naučnou stezku lemuje celkem patnáct informačních tabulí, které upozorňují nejen na faunu a flóru území, ale také na archeologické nálezy na jižním svahu pod obcí Slavkov.
V zimě i v předjaří, pokud to podmínky dovolují, mohou trasu okolo naučné stezky využít také běžkaři.

FOTO: Milan Freiberg, Právo

Procházku lužním a jehličnatým lesem mohou turisté doplnit prohlídkou dvou zámků. První z nich je zámek v obci Dolní Životice, která je od Slavkova vzdálená dalších šest kilometrů ve směru na Olomouc.

Zámek tvoří patrová budova na půdorysu L s rozšířenými konci čelního křídla. Byl vystavěn roku 1721v barokním stylu, později novogoticky upraven, což dokazují nárožní věžičky s cimbuřím, střední rizalit se štítem a okenní špalety.

V současnosti je zámek nově opraven a využíván jako ústav sociální péče pro mentálně postižené muže. Přístupný je například v době Vánoc nebo Velikonoc, kdy se v jeho prostorách konají výstavky prací klientů terapeutické dílny.

Druhý zámek v Litulovicích

Tři kilometry odtud, v městysi Litultovice, se nachází další zámek. Sídlí v něm obecní úřad s historickou obřadní síní, lékárna, zámecká restaurace, knihovna a garáž hasičské zbrojnice.

Objekt sestává ze dvou částí tzv. nového zámku se zachovalými renesančními arkádami a starého zámku se dvěma nárožními věžemi na severní straně. Původní tvrz z roku 1446 byla ve 2. polovině 16. století přebudována na renesanční objekt. Začátkem 18. století dostala barokní vzhled. Koncem 18. a počátkem 19. století dostal nový zámek dnešní empírovou podobu.

Poslední větrný mlýn na Opavsku

Pouhý kilometr od Litultovic, v místní části Choltice, se nachází jeden z mála zachovaných větrných mlýnů v České republice. Je mlýnem německého typu a byl postaven původně v nedalekém Sádku v roce 1833 Augustinem Foltýnem.

Později ho však majitel rozebral a prodal Františku Romfeldovi z Choltic. Roku 1878 byl převezen na nynější místo a znovu postaven. V držení rodu Romfeldů zůstal mlýn až do konce své činnosti. Po založení JZD o něj Romfeldové přišli, ale po roce 1989 jej odkoupili zpět.

Větrný mlýn v Cholticích u Litultovic byl vybudován v roce 1833. Je přístupný po domluvě s průvodcem celoročně.

Větrný mlýn v Cholticích u Litultovic byl vybudován v roce 1833. Je přístupný po domluvě s průvodcem celoročně.

FOTO: Milan Freiberg, Právo

Větřák mlel na mouku do druhé světové války a poté již jen šrotoval až do roku 1954. Pak mlýn několik let chátral. V roce 1969 prodělal celkovou rekonstrukci, byl oplocen a jeho správcem se stal Ludvík Pavelek. Díky němu a potomkům rodiny Romfeldů byl mlýn pečlivě udržován.

V interiéru mlýna vznikla malá expozice sekernického nářadí a potřeb pro hospodářství a domácnost. Mlýn dnes můžete navštívit po dohodě se současným průvodcem, kterým je Adolf Novák. Je lépe se ale den předem objednat na telefonním čísle 776 285 040.