„Zatímco u prvního okruhu je nutná rezervace pro skupiny nad deset osob, u druhého okruhu je povinná pro každého návštěvníka. Provázíme totiž pouze 15 osob jednou až dvakrát za hodinu,“ dodává Jaromír Kubů.

Oživlé památky

Omezení je dáno požadavkem klimatologa, aby byla v kapli a bezprostředních okolních prostorách zachována určitá optimální teplota a vlhkost. Druhým důvodem zpřísněného režimu v těchto prostorách, je minimalizace možného poškození památky.

„V minulosti se stávalo, že návštěvníci olupovali zlacení, dokonce ukradli i nějaké polodrahokamy. Po osmnáctiletém uzavření kaple, kdy byla kompletně restaurována, jsme při jejím znovuzpřístupnění roku 2000 věděli, že již nic podobného nesmíme dopustit,“ poznamenává kastelán.

Kaple sv. Kříže

Kaple sv. Kříže

FOTO: Archiv, Právo

Tento postoj památkářů ale neznamená, že by se Karlštejn před veřejností schovával. Naopak. „Snažíme se hrad co nejvíce otevřít, samozřejmě v limitech daných ochranou památky. I v letošním roce se zapojíme do projektu Oživlé památky. Každý měsíc bude ve znamení nějakého tématu. Například duben bude v duchu kastelánských prohlídek. V případě zájmu může lidem říci nebo ukázat běžně nepřístupné zajímavosti,“ pokračuje kastelán.

Druhým projektem je živá legenda, který by měl představit historii prostřednictvím některé z významných historických osobností, která na objektu žila.

Novogotické trůnní křeslo v audienční síni.

Novogotické trůnní křeslo v audienční síni

FOTO: Archiv, Právo

„My jsme si vybrali Karla IV. Připravuje se i vědomostní hra na internetu, v níž bude Karel IV. stavět hrad. Odpovědi na otázky zájemci zjistí v literatuře, na internetu, ale část pouze v rámci prohlídky,“ doplňuje J. Kubů.

V průběhu roku se zřejmě opět otevře 13. komnata hradu. „Jedná se o interiér bývalého fraucimoru 3. patra císařského paláce čili vlastně půdy. Poprvé byla zpřístupněna loni a návštěvníci tu viděli nejen nádherný mockerovský krov střechy z 19. století. Instalovali jsme tu i tři modely z bývalé expozice, které ukazují původní vybavení interiéru v době vlády Karla IV. Nahlédnutí do 13. komnaty bylo pro návštěvníky velmi atraktivní, proto uvažujeme, že ji opět zpřístupníme,“ slibuje kastelán.

Co možná nevíte

Středověký hrad založil roku 1348 český král a římský císař Karel IV. v malebném prostředí nad zákruty řeky Berounky jihovýchodně od Prahy. Panovník ho nechal vybudovat jako pokladnici pro uložení královských pokladů, sbírek svatých relikvií a korunovačních klenotů.

„Také dnes tu mohou návštěvníci v rámci prohlídky prvního návštěvnického okruhu spatřit dva z těchto klenotů – českou svatováclavskou korunu a korunu říšskou. Samozřejmě se jedná o přesné kopie, neboť originál svatováclavské koruny, který byl na Karlštejně uložen asi 200 let do roku 1619, je bezpečně uschován ve svatovítské katedrále. A originál říšské koruny, která tu byla asi padesát let v době vlády Karla IV., je uložen v pokladnici vídeňského Hofburgu,“ upozorňuje kastelán hradu Jaromír Kubů.

Výjimečné postavení, které zakladatel hradu určil, vyžadovalo i Karlův osobní dohled nad stavbou a nad výzdobou interiérů, zejména pak hradních kaplí. V záměru Karla IV. bylo i stupňovité uspořádání hradních budov, které dodnes působí na příchozího monumentálním dojmem.

Od nejníže položených provozních částí Předhradí, Studniční věže a Purkrabského paláce stavba pokračuje majestátním pětipodlažním Císařským palácem a nad ním stojící Mariánskou věží.

Hodovní síň prostřená dle zvyklostí středověkého stolování.

Hodovní síň prostřená dle zvyklostí středověkého stolování.

FOTO: Archiv, Právo

Na nejvyšším místě skalního ostrohu vrcholí stavba 60metrovou Velkou věží. V ní byla roku 1365 vysvěcena kaple sv. Kříže. „Ačkoliv se samotná podstata a dispozice hradu prakticky nikdy nezměnila, v průběhu věků byl Karlštejn několikrát upravován. Dnešní podobu mu daly zejména puristické úpravy z konce 19. století, které vedl architekt Josef Mocker,“ doplnil kastelán.

Na Karlštejně se nedochovalo originální vybavení interiéru, přesto se správě hradu daří postupně, alespoň v náznaku, zaplnit jednotlivé prostory a vtisknout jim podobu původního účelu.

To nejcennější se naštěstí dochovalo dodnes. Jde o ojedinělou původní nástěnnou výzdobu ze 14. století a soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže. Nechybí ani největší portrétní galerie českých panovníků či hluboká hradní studna.

Hrad je na facebooku

Správa hradu Karlštejn vytvořila jako doplněk své oficiální internetové prezentace profil na facebooku. Jeho cílem je co nejrychleji informovat návštěvníky o novinkách na hradě. Fanoušci, kteří se mohou přidávat pomocí jednoduché a rychlé registrace, budou mít možnost soutěžit o vstupenky na zdejší kulturní akce nebo se prostřednictvím pravidelně nahrávaných videí přenést na hrad císaře a krále Karla IV.