Paláce byly postaveny za vlády Ismáíla I., Júsufa I. a Muhammada V., chalífů z epochy, kdy v Granadě vládla nasrovská dynastie. Snažili se vyvrátit dojem slábnoucí síly, a proto vytvořili palác připomínající pozemský ráj. Říká se, že za vlády maurských sultánů zde mohli vedle sebe pokojně žít židé, muslimové i křesťané.

Na Červený hrad, sestávající ze tří hlavních prohlídkových částí, si určitě vyčleňte půl dne. Nelze jím jen projít, stojí za to se zastavit a ještě lépe si odpočinout v zahradách.

Alhambra

Alhambra

FOTO: fotobanka Profimedia

Dokud nezačne pálit polední slunce, je dobré začít prohlídkou pevnosti Alcazaba. Na náměstí před ní vstoupíte Bránou vína, která dostala jméno podle velkých sklepů pod ní.

Procházka starým opevněním, z jehož vnitřní části zbyly jen základy, naznačující původní budovy, však stojí za to. Zejména výstup na 30 m vysokou Střeleckou věž s mohutným zvonem. Odtud je krásná vyhlídka na Granadu a široký prstenec Sierry Nevady, obepínající rozlehlé údolí.

Paláce Nazaries

Paláce Nazaries jsou skutečným skvostem. Prohlídka s průvodcem, ale i bez něj, trvá asi půl hodiny, ale pokud jdete sami, můžete zůstat déle. V palácovém komplexu se totiž krásně ztratíte. Vstupní místnosti byly schválně složité, aby zmátly cizí návštěvníky.

V každém z paláců jsou nádherné plastické mozaiky, kterých je v jedné místnosti až pět tisíc, ale i známé arabské kachlové ornamenty.

V každém z paláců jsou nádherné plastické mozaiky, kterých je v jedné místnosti až pět tisíc, ale i známé arabské kachlové ornamenty.

FOTO: fotobanka Profimedia

Nádherné stropní malby zdobí Palác králů - Sala de los Reyes. Ve 40 m vysoké Torre de Camores - Kamorské věži, je honosná 18 m vysoká Síň Ambasadorů - Salón se Embajadores, jejíž kopule má nejhonosnější výzdobu z celého komplexu a najdete na ní osmnáct různých vzorů a výjev, představující sedm pater muslimského nebe. Pod klenbou byl umístěn sultánův trůn.

Síň Ambasadorů je nejformálnější místností v paláci. Zde sultán přijímal diplomatické mise. Také se tu poslední maurský vládce Španělska roku 1491 svým podpisem vzdal svého království ve prospěch katolického krále Ferdinanda a královny Isabely Kastilské a odešel do vyhnanství. Tak po téměř 800 letech skončilo poslední islámské království v západní Evropě.

Lví dvůr s kašnou

Lví dvůr s kašnou

FOTO: fotobanka Profimedia

Symbolem maurského komplexu se stal Lví dvůr s kašnou, kterou podpírá dvanáct lvů, chrlících vodu, jedno z nejkrásnějších maurských uměleckých děl. Její předlohou prý byla fontána, která stávala před chrámem Šalamouna v Jeruzalémě. Dvůr lemuje 124 mramorových, jemně zdobených sloupů.