Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko by se měla rozprostírat jižně od Křivoklátu podél řeky Berounky. Projekt se týká 102 hektarů půdy. Pomyslná hranice národního parku by sousedila s 19 obcemi, uvnitř parku by ale měla být pouze Karlova ves.

Místní obyvatelé se bouří. Obávají se zákazů, které by jim vyhlášení národního parku mohlo přinést, například omezení výstavby. Největší strach mají ze zákazu volného vstupu do lesa. Také lesníci vyjádřili svou obavu, bojí se o práci. „Zavřou celý les a nebude práce, lesáci zaniknou,“ řekl Novinkám jeden z nich.

Zákaz vstupu se nebude týkat místních obyvatel

Ministerstvo životního prostředí ale takovéto domněnky vyvrací. „Ten zákaz vstupu do nejcennějších zón národního parku se nebude týkat místních lidí a jejich příbuzných. Obecně se to bude vztahovat na širokou veřejnost,“ řekl náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Ministerstvo životního prostředí už vypracovalo podrobný návrh zákona o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Starostové jednotlivých obcí mohou vznést své námitky. Poté se návrhem budou zabývat poslanci.