Výstavu pořádá ve spolupráci s Letištěm Praha nezisková společnost ASEKOL , která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu. Cílem expozice je vzdělávat mladší ročníky, vzbudit v lidech příjemné pocity nostalgie a v neposlední řadě zábavným způsobem propagovat třídění vysloužilých elektrozařízení.

K vidění je více než 100 exponátů, mezi něž patří gramofony, magnetofony, rádia, přenosné přehrávače, telefony, televize a počítače získané buď při sběru a recyklaci elektroodpadu nebo ze sbírek Technického Muzea v Brně. To zajistilo rekonstrukci spotřebičů a jejich přesnou identifikaci.

Muzeum spotřebičů je interaktivní výstava mapující vývoj elektrických zařízení od počátku minulého století do současnosti. "Příchozí si mohou některé spotřebiče sami vyzkoušet. Podívají se a poslechnou si historické televizní a rozhlasové záznamy, zahrají si jedny z prvních počítačových her (Packman, Snake, Tetris) a zavzpomínají si na volání ze staré dřevěné telefonní budky," popisuje výstavu Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL.

Mezi exponáty jsou rarity jako například předchůdce dnešních solárií, takzvané horské slunce z roku 1935 nebo mechanický gramofon His master's voice.

„Každý Čech ročně odevzdá zhruba pět kilogramů elektroodpadu. To je sice nejvíce mezi státy střední Evropy, ale ve srovnání se Západem stále zaostáváme. Například ve Skandinávii od každého průměrně vyberou kolem 16 kg. Muzeem spotřebičů tedy chceme občany motivovat také k odpovědnějšímu chování ke starým přístrojům,“ říká Ansorgová.

Myšlenka vzniku Muzea spotřebičů vzešla ze soutěže pro obecní sběrné dvory O nejstarší sebraný elektrospotřebič, jejíž výsledky ASEKOL vyhlásil v roce 2009. Celkem se sešla téměř stovka spotřebičů, z nichž mnohé zaslouží velkou pozornost.

Záměrem soutěže bylo zachránit historicky hodnotná elektrozařízení, která by jinak skončila v recyklační lince. Vítězem se stala kinopromítačka s pohonem na elektromotorek z roku 1900, která je také součástí expozice. "Na začátku výstavy stojí zodpovědné chování k přírodě," zdůraznila Ansorgová.