Socha svobody byla vytvořena roku 1865 jako dar francouzského lidu Spojeným státům. Socha oslavuje zrušení otroctví a století nezávislosti. Jde o symbol svobody a demokracie.

Nejprve sochař Frédéric Auguste Bartholdi navrhl hliněný model, podle něhož pak byla odlita socha z mědi. Nosná konstrukce pochází od známého francouzského stavitele, autora pařížské Eiffelovy věže - Gustava Eiffela. Uvnitř je schodiště, které vede na vyhlídku v koruně s výhledem na panorama New Yorku.

Převezena byla ve 350 dílech

Kolos je tvořen z měděného plechu, který pokrývá ocelovou a železnou kostru. Části sochy byly prefabrikovány ve Francii a převezeny jako 350 dílů do New Yorku, kde byly smontovány. Od prvního dne vzbuzovala však polemiku. Sufražetky protestovaly, že pokud je to žena, proč mají ženy v Americe tak málo práv?

Socha svobody

Socha svobody

FOTO: Reuters

Po odhalení v říjnu 1866 se socha stala symbolem světa, kam utíkali lidé před chudobou. Pochodeň jim dávala naději, právě zde se vyloďovali uprchlíci z celého světa, kteří hledali na novém kontinentě lepší život.

Nejtypičtější stavba New Yorku

Socha musela působit jako obr, to se ale brzy změnilo výstavbou mrakodrapů. Bez ohledu ne jejich výšku zůstává Socha svobody nejtypičtější stavbou New Yorku.

Po útocích z 11. září byla Socha Svobody pro návštěvníky uzavřena. V současnosti je opět veřejnosti přístupná.