Egyptské pyramidy jedni obdivují jako ohromující hrobky, pro druhé jsou pouze památníky lidské marnivosti. Pro staré Egypťany byly především pomníkem a oslavou založení státu, řadou kamenných trojúhelníků na rovině na okraji pouště, představující tvrdě získanou jednotu s bohy.

Dokonalost pyramid spočívá také v jejich přesném umístění, ukazují přesně na čtyři světové strany a případné odchylky činí nepatrné zlomky stupně. Jejich rohy tvoří pravé úhly. Při tak obrovských rozměrech je obdivuhodné, že se odchylky objevují jen v několika centimetrech.

Přitom se pro stavbu používaly příkopy naplněné vodou, podle kterých se určovala horizontála, hvězdy a vodní hodiny s okapávající vodou pro určení severu, jemná geometrie provazů a šňůr stanovovala linii stavby.

Název pyramida pochází nejspíš z řeckého slova pro chlebovou šišku.

Velká pyramida jako sedmý div

Velkou pyramidu nechal asi před 4500 lety postavit faraon Chufev, jehož jméno je známější v řecké transkripci jako Cheops, proto se také označuje jako Cheopsova pyramida. Skládá se z 2,5 miliónu kamenných bloků, přitom jeden vážil asi 2,5 tuny, a sahá do výšky 146 metrů.

Celá tato stavba byla vybudována pravděpodobně jako Chufevova hrobka, proto je v ní vytesána také pohřební komora. Tato komora je, oproti předchozím obdobím, kdy byla vždy pod úrovní země, vytesána v samém nitru pyramidy. A není pouze jedna, ale hned tři, umístěné v různých výškách přibližně nad sebou (jedna z nich je pod úrovní pyramidy). To díky postupu stavby pyramidy a obavám krále z předčasné smrti.

V pohřební komoře dodnes stojí žulový sarkofág, který sem byl dopraven ještě před dokončením komory, neboť je tak velký, že by neprošel vchodem. Královo tělo a bohatá pohřební výbava zmizela už před mnoha staletími.

Vstupní chodba slouží turistům

Turisté vchází do pyramidy vstupní chodbou, kterou nechal vytesat Kalif v 9. století, aby se dostal do Žulové místnosti, královské komnaty ukrývající velký sarkofág. Komnata byla původně spojena jen dvěma vzduchovými šachtami, aby se mohla panovníkova duše dostat ke hvězdám. Egyptologové spekulovali nad použitou technologií stavby, ale shodují se na užití ramp pro posunování obřích kamenných kvádrů.

Pyramidy dodnes zůstávají obdivuhodné. Vyrostly během jednoho století od doby, kdy se poprvé začalo používat tesaného kamene. I s moderními technologiemi je nepravděpodobné, že bychom se dnes dokázali vyrovnat měřítku Velké pyramidy, jediného z dochovaných sedmi divů antického světa.