Na šumavské moře se podíváme jen na jeho západním okraji, u Nové Pece… Na cestě ke zmíněnému místu jsme učinili jednu zastávku, a to v Želnavě. Kromě nepopiratelného faktu, že hned na kraji obce je krásný rozhled po okolí, nás k tomu přiměl původně gotický, od počátku 18. století barokní kostel sv. Jakuba.

Želnava

Želnava

FOTO: Miroslav Šára, Právo

Po necelých čtyřech kilometrech dál na jih jsme již v horské obci Nová Pec. Nachází se na konci vzdutí Lipenské přehrady, což je hlavně patrné při pohledu z mostu. Na obě strany se rozkládá široká vodní plocha vroubená lesy šplhajícími do povlovných vrchů. Krásný pohled.

Nová Pec, která vznikla jako dřevařská osada na konci 17. století, je mimo jiné i výchozím místem pro výpravy k Plešnému jezeru a na Plechý.

Želnava a Nová Pec             Autor: Miroslav Šára, Právo

Od této chvíle se budeme vracet k severu. K další zastávce to z Nové Pece máme zhruba devět kilometrů. Jsme v osadě Pěkná, která si své jméno – podobně jako spousta dalších míst v této lokalitě – plně zaslouží. V Pěkné jsme si prohlédli pozdně barokní kostel sv. Anny z konce 18. století – a pak jsme se vydali přes silnici západním směrem na území Národního parku Šumava.

Vltavský luh pod soutokem Teplé a Studené

Namířeno máme do oblasti pojmenované jako Vltavský luh, a to do místa zhruba pět kilometrů pod soutokem Teplé Vltavy se Studenou. Naše národní řeka ze dvou zdrojnic vzniká u rezervace Mrtvý luh, což je rezervace od roku 1989 zahrnutá do I. zóny NP Šumava jako součást Vltavského luhu. Vltavské břehy zde spojuje ocelový most, jeho okolí je kouzelné – spíše než slova ale nechme hovořit filmové záběry.

S Vltavou, tentokrát Teplou se dnes setkáme ještě jednou. Na kraji Lenory se přes ni klene pozoruhodná technická památka, krytý dřevěný most.

Vltavský luh                   Autor: Miroslav Šára, Právo

Na závěr této cesty jsme si nechali dvě města. Prvním budou Volary. Dominantou horského města v kotlině Volarského potoka je zcela určitě barokní kostel sv. Kateřiny. K vidění tu ovšem jsou i jiné pozoruhodné stavby – na mysli mám  především dřevěné domy vystavěné v alpském stylu. Na svědomí je mají přistěhovalci z Tyrol a Štýrska, kteří se ve Volarech usadili v 16. století. Domy jsou chráněny jako památková rezervace.

Než toto místo opustíme, tak si ještě dopřejme malý historický exkurz: Volary byly založeny na přelomu 13. a 14. století na Zlaté stezce z Pasova do Prachatic. Hlavním zdrojem příjmů tu tak dlouhá léta byl zejména obchod. Ale nejen ten. Další zisky plynuly z chovu dobytka.

Chovatelům se zde říkali volaři – a právě z tohoto označení nakonec povstalo jméno obce.

Vimperk

Vimperk

FOTO: Miroslav Šára, Právo

Finále této šumavské výpravy patří Vimperku. Horské město v údolí říčky Volyňky a na úpatí Boubínské hornatiny jsme sice s kamerou před časem již navštívili, ale další zdejší zastavení určitě nikoho nezarmoutí.

Kostel Navštívení Panny Marie, v jeho sousedství stojící pozdně gotická zvonice, měšťanské domy z období pozdní gotiky i renesance na náměstí i v jeho okolí – a nad tím vším tyčící se vrch s rozsáhlým zámeckým areálem (původně hradem) jsou rozhodně vítanými turistickými tipy v každém ročním období.

Volary a Vimperk               Autor: Miroslav Šára, Právo

 

PŘÍŠTĚ naším cílem bude jediný objekt. Jeho rozsáhlé a na předměty bohaté interiéry stejně jako působivé okolí jsou ale zárukou, že nabídka bude bohatá. Vyrazíme na Benešovsko k zámku Konopiště.