S běžným zdravotním pojištěním nemáte nárok na převoz zpět do ČR, který je součástí komerčního pojištění léčebných výloh. A po celou dobu pobytu vám je k dispozici asistenční služba v českém jazyce.

Limity pojištění

Nezapomeňte také na pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu, které vaši pojistnou ochranu smysluplně doplní. Pokud například způsobíte někomu škodu, můžete se dostat do finančních problémů, s pojištěním odpovědnosti za vás náhradu škody přebírá pojišťovna. Také dejte pozor na cestovní pojištění k platebním kartám, které v některých případech neobsahuje služby, které potřebujete.

Zkontrolujte si, jaké máte limity pojištění (za dostačující je považován jeden milión korun a více), dále jak vysoká spoluúčast pro pojištění léčebných výloh je sjednána, dále zda pojištění zahrnuje i provozování sportů, převoz do ČR a podobně.

Europojištění na cesty po Evropě

Produkty, které mají parametry běžné v zemích EU, nabízí řada našich finančních ústavů. Jedním z nich je Europojištění České podnikatelské pojišťovny (ČPP), které se sjednává na neomezený počet výjezdů na jeden rok.

Jeho předností je, že připojišťuje spoluúčast k Evropskému průkazu zdravotního pojištění, uváděnému také pod anglickou zkratkou EHIC (European Helth Insurance Card). Jste-li pojištěncem jakékoli zdravotní pojišťovny v ČR, jste současně držitelem EHIC, což dokládají údaje uvedené na lícové straně vaší kartičky.

ČPP ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou k průkazu EHIC připravila kompletní produkt cestovního pojištění. Z něho jsou hrazeny náklady na spoluúčast za ošetření a léčení v zahraničním zdravotním zařízení, napojeném na veřejný systém, dále náklady na repatriaci pojištěného do ČR a na zubní ošetření. Vztahuje se i na úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu. Bezplatně je zajištěna nepřetržitá asistenční služba.

Územní platnost pojištění se vztahuje na státy EU, Evropského hospodářského prostoru (EU+Norsko, Lichtenštejnsko, Island), dále Švýcarsko, Chorvatsko, Černou Horu, Makedonii, Srbsko, Turecko.

Europojištění pro individuální turistické cesty lze sjednat za akční cenu 590 Kč, pojištění pracovních cest za 890 Kč nebo rodinné smlouvy pro maximálně čtyři osoby za akční cenu 1290 Kč. K uzavření Europojištění nejsou třeba žádné speciální formuláře či průkazy, v případě potřeby stačí ukázat kartičku zdravotní pojišťovny a lze jej po celé ČR získat na všech pobočkách a pracovištích ČPP.