Cyklisty do přísně chráněných hřebenových partií hor strážci parku pustili poprvé loni, a to na cesty k Labské a Luční boudě. Zkušební provoz na Luční boudu byl tehdy bez větších problémů, a tak jej správa parku povolila na další tři roky.

U Labské boudy však loni více než třetina cyklistů nerespektovala režim provozu a pokračovala nebo naopak přijela od pramene Labe. Jízda na kole k Labské boudě tak dostala další povolení jen pro letošní rok.

Letos se problémy neopakovaly

Podle Drahného však lze předpokládat, že jízda k Labské boudě bude možná i nadále, protože letos v létě se problémy neopakovaly. Výrazně k tomu přispělo to, že správci parku před letní sezónou dali na všechny odbočky z cyklotrasy informační panely. Navíc na místech nejčastějších přestupků postavili zábrany a odkladiště jízdních kol s možností je uzamknout. Při letošních zhruba 200 kontrolách udělili správci parku na cestě na Labskou boudu jen dvě blokové pokuty.

Další návrhy na nové cyklotrasy prověří přes zimu zvláštní pracovní skupina správy parku. "Slibuji si od toho, že slušným cykloturistům nabídneme v příštím roce nové cyklotrasy, například na Voseckou boudu. O dalších trasách budeme jednat," řekl ředitel správy parku Jan Hřebačka.

Jízda mimo silnice je zakázána

Jízda v národních parcích mimo silnice je zakázána, povolit ji může jen orgán ochrany přírody. Správa KRNAP tak za posledních 16 let postupně vyhradila na území parku asi 300 kilometrů cyklotras.

Krkonošský národní park tvoří spolu s polským národním parkem největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě. V Česku se rozkládá na téměř 55 000 hektarech na území bývalých okresů Trutnov, Semily a Jablonec.