Jedním z tradičních a přirozených center středního Porýní je Bonn. Někdejší hlavní město Německé spolkové republiky vystřídal po sjednocení obou Němecek v pozici metropole Berlín, nicméně i dnes je Bonn významným střediskem hospodářství i kultury.

Rýn je po staletí dopravní tepnou.

Rýn je po staletí dopravní tepnou.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

V třísetisícovém městě i nadále sídlí více než třetina spolkových ministerstev a své místo zde po roce 1991 našla i řada institucí OSN, které využívají rozsáhlý komplex budov někdejšího spolkového parlamentu. Bonn však není jen městem úředníků, druhou velmi početnou enklávou jsou studenti místní univerzity, kterých je v současnosti na 30 tisíc.

Beethoven je ve svém rodišti přítomen v různých podobách.

Beethoven je ve svém rodišti přítomen v různých podobách.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Z pohledu návštěvníka je Bonn zajímavý historickým centrem s dvojicí  ústředních náměstí. V srdci města se nachází i univerzita a dům nejslavnějšího zdejšího rodáka Ludwiga van Beethovena. Místní jsou na věhlasného skladatele náležitě pyšní a Beethovenovi je každoročně věnována řada akcí, mezi nimiž dominuje podzimní hudební festival.

Bonnské Kunstmuseum, které je součástí Muzejní míle.

Bonnské Kunstmuseum, které je součástí Muzejní míle.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Pokud neholdujete hudbě, je dalším z kulturních lákadel tzv. Muzejní míle. Na vzdálenosti jedné  míle je rozmístěno hned pět významných muzeí, které každoročně navštíví na dva a půl miliónu návštěvníků. Umělecká a výstavní síň Spolkové republiky Německo, jak zní překlad oficiálního názvu sice může působit sice působí nicneříkajícím dojmem, nicméně jde o jedno z nejpůsobivějších míst. 

V současnosti zde lze až do února navštívit rozsáhlou expozici věnovanou objevným cestám Jamese Cooka. Vedle předmětů, které Cook přivezl ze svých cest po jižním Pacifiku jsou k vidění i  modely jeho lodí či kresby a malby vzniknuvší během cest. Za návštěvu ale stojí i sousední Muzeum moderního umění, či Přírodovědné muzeum Alexandra Koeniga.

Jednomu z bonnských náměstí vévodí Stará radnice.

Jednomu z bonnských náměstí vévodí Stará radnice.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Bonn je však pouze vstupní branou do regionu, který lze díky množství cyklostezek poznat kupříkladu z kola, ale též z paluby některé z výletních lodí. Rýn si již po staletí udržuje pozici dopravní tepny a nejinak je tomu i dnes. Mezi remorkéry se zbožím a surovinami se svižně proplétají výletní lodě, které v oblasti mezi Koblenzem a Rüdesheimem mají na 160 přístavišť, na nichž lze nastoupit či vystoupit na některou z pravidelných linek.

Jedno z mnoha přístavišť výletních lodí.

Jedno z mnoha přístavišť výletních lodí.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Celá oblast figuruje na seznamu UNESCO a nabízí množství památek, přičemž historie některých z nich sahá až do dob římského osídlení. Remagen si většina našinců spojí se slavným válečným filmem, pilíře někdejšího mostu, který sehrál významnou úlohu ve druhé světové válce však nejsou tím jediným, co nevelké městečko nabízí. V celé oblasti se nachází množství hradů a zámků a zřícenin, které nezapřou romantický potenciál.

Pilíře někdejšího železničního mostu u Remagenu.

Pilíře někdejšího železničního mostu u Remagenu.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Podzim ve znamení vína

K počínajícímu podzimu se každoročně upírají zraky milovníků vína. Rýnský ryzlink zná téměř každý, ne všichni si však původ této odrůdy spojí právě s Porýním. Údolí Áry, která je označována za „divokou dceru Rýna“ je jednou z nejsevernějších a zároveň nejmenších vinařských oblastí v Německu.

Údolý Áry je lemováno vinicemi, dole obec Marienthal.

Údolý Áry je lemováno vinicemi, dole obec Marienthal.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

V období sklizně vinice ožívají, stejně jako 35 kilometrů dlouhá turistická trasa vedoucí mezi jednotlivými vinařskými usedlostmi. Vedle krásných rozhledů, které svahy vinic nabízejí lze ochutnávat i zdejší produkci.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Mezi tradiční odrůdy patří již zmiňovaný ryzlink, burgundské či modrý portugal. Nabízí se také možnost navštívit zdejší sklípky a vinařství a zdejší produkty zakoupit.

Místní vinaři si za svou produkcí stojí.

Místní vinaři si za svou produkcí stojí.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Protiatomový kryt v tunelu

Slunečné svahy vinic lze v Ahrweileru proložit návštěvou vládního bunkru, který měl v dobách studené války sloužit za úkryt vrcholným představitelům tehdejšího západního Německa. V krytu, který vznikl z nikdy nedobudovaného železničního tunelu lze dnes hledat odpovědi na otázku, jak si mocní tohoto světa představovali život v případě atomového konfliktu.

Bývalý vládní kryt v Ahrweileru se proměnil v muzeum.

Bývalý vládní kryt v Ahrweileru se proměnil v muzeum.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Část podzemního labyrintu se po pádu železné opony proměnila v muzeum, kde lze vidět jaký "komfort" by čekal na členy německé vlády, případně jak rychle se zavírají několikatunová vrata bránící průniku radiace.

Piktogramy měly znázorňovat situaci na bojišti v případě útoku armád Varšavské smlouvy.

Piktogramy měly znázorňovat situaci na bojišti v případě útoku armád Varšavské smlouvy.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Užitečné odkazy

www.bonn.de
www.bonn-region.de
www.bundeskunsthalle.de
www.ausweichsitz.de
www.kah-bonn.de
www.germanwings.com
www.ahrtaltourismus.de