Na cestu se vydáme od obecního úřadu v Českém Šternberku. Vpravo nad námi se tyčí mohutný hrad téhož jména. Založil jej roku 1241 Zdeslav z rodu Divišoviců. Pojmenoval jej podle svého erbovního znamení, zlaté hvězdy, Sternberg. Po dostavění hradu přijal jméno Šternberk.

Dále, od hradu dále

Přejedeme most přes Sázavu a prvních 7 km většinou stoupáme. Silnice se hodně klikatí, a v každé ze serpentin se nám naskýtá jiný pohled na hrad.

Mineme obec Otryby a v Podvekách odbočíme doleva. A co jsme vystoupali, zase sjedeme. Klesání je 3 km dlouhé, vede po úzké silnici, kde mají problém vyhnout se dvě osobní auta, a je zakončeno úzkým podjezdem.

To už jsme v Ratajích nad Sázavou. Po asfaltové silnici stoupáme až na křižovatku, kde se dáme doprava, téměř do protisměru. Nyní jedeme po dlažebních kostkách. Ty jsou však kvalitní a stoupání pomalu začíná ubírat na strmosti.

Přejedeme železniční trať, odbočíme doleva, znovu přejedeme trať a asi po 1,5 km dorazíme na křižovatku, která je v lese. Po úzké silnici plné ostrých zatáček sjíždíme do Talmberku, dáme se vlevo a po dalších 3 kilometrech dorazíme na křižovatku, kde se dáme doleva.

Klikatá cesta podél řeky

To už máme po levé ruce řeku a před námi je vidět Sázavský klášter, který založil sv. Prokop. Ten je patronem horníků, zemědělců nebo vinařů.

Až do této doby byla trasa značena perfektně, ale právě v Sázavě jsme poprvé zakufrovali. Devatenáctka totiž vede rovně na Stříbrnou Skalici, ale hlavní silnice doleva přes most. Takže tady rovně. Podél řeky jedeme zhruba čtyři kilometry po rovině, než se dostaneme k dalšímu chytáku.

Na návěstí před křižovatkou u restaurace Na Mariánce je naznačen směr doprava a potom doleva, ale skutečnost je přesně opačná. Nejprve doleva a před mostem doprava (na návěstí někdo fixem napsal poznámku „podél řeky“).

Trasa je značena žlutými směrovými tabulemi určenými pro značení silničních cyklotras. Posázavská cyklotrasa má číslo 19.

Trasa je značena žlutými směrovými tabulemi určenými pro značení silničních cyklotras. Posázavská cyklotrasa má číslo 19.

FOTO: archív, Právo

Teď už jedeme po cestě, kde je provoz minimální, ale hlavně o víkendu je potřeba zvýšit pozornost, protože projíždíme chatařskou kolonií. Cesta až do Chocerad stále kopíruje tok řeky.

Když přijíždíme do již zmíněné obce, vlevo na kopci za řekou je dobře vidět Komorní Hrádek. Tento zámek je však po většinu roku pro veřejnost nepřístupný. Dostat se tam můžete pouze při dni otevřených dveří.

Můžeme skončit už ve Hvězdonicích

Přejedeme hlavní silnici a pokračujeme opět podél Sázavy. Po třech kilometrech dojedeme k lávce přes řeku a dostaneme se do Hvězdonic. Tady máme možnost naši cestu ukončit a vrátit se vlakem zpět do Českého Šternberka nebo popojet do Čerčan. Na tachometru máme v tuto chvíli 35 km.

My se ale vydáváme podél nádraží po cestě z dlažebních kostek, které za obcí přecházejí v asfalt. Čeká nás asi čtyřkilometrové stoupání přes Vranov do Přestavlk a pak sjezd do Čerčan. Tady máme další možnost cestu ukončit a použít vlak do Benešova nebo do Prahy. Tachometr ukazuje 43 km.

Prodloužení cesty se vyplatí

Ale my stále nemáme dost a pokračujeme podjezdem pod tratí do Poříčí nad Sázavou, zde vpravo po staré benešovské až do Nespek. Jakmile začne silnice stoupat odbočíme doleva a po nové asfaltové cestě jedeme směrem na Týnec nad Sázavou.

Trasa je značena perfektně, ale abyste zbytečně nebloudili, dejte si pozor v Sázavě

Trasa je značena perfektně, ale abyste zbytečně nebloudili, dejte si pozor v Sázavě

FOTO: archív, Právo

Trasa vede kolem mnoha chat a pastvin. Dojedeme ke kostelíku v obci Ledce, která je součástí Nespek. Tady asfaltka přechází v šotolinový povrch, posléze prochází další chatovou osadou. Musíme dávat větší pozor na cestu, protože se objevují výtluky nebo naopak naplaveniny písku a kamení.

Zhruba po dvou kilometrech se pod zříceninou hradu Zbořený Kostelec napojíme na silnici vedoucí do Týnce nad Sázavou. Tady, po 58 kilometrech, svoji dnešní cestu ukončíme. Cyklotrasa ale pokračuje dál podél Sázavy až do Davle.

K návratu můžeme použít vlak z Týnce zpět do Čerčan nebo se Posázavským Pacifikem vydat do Prahy, do Braníka anebo Vršovic.

Český Šternberk-Rataje nad Sázavou-Sázava-Chocerady-Čerčany-Poříčí nad Sázavou-Týnec nad Sázavou
Délka: 35, 43 nebo 58 km (podle zvolené varianty)
Převýšení: 500 m u trasy 35 km, 650 m u 43 km a 700 u 58 km trasy