Tajuplné podzemí zdobené krápníky, řada zajímavostí, ale i příjemný chládek, které nabízejí jeskyně na střední Moravě, lákají letos méně turistů než v minulosti. Lidé šetří.

 

Myslím si, že se na letošní návštěvnosti podepsala finanční krize,Drahomíra Coufalová, vedoucí jeskyní v Mladči na Olomoucku

Do nich například v červenci zavítalo o 400 lidí méně než loni. „V sezóně, která trvá od dubna do konce října, jsme loni měli přes 19 tisíc návštěvníků, letos zatím zhruba 16 tisíc,“ dodala Coufalová.

Méně turistů než loni zatím přišlo i do jeskyní v Javoříčku na Olomoucku, které si minulý rok prohlédlo přes 43 tisíc lidí.

„Pokles počtu návštěvníků evidujeme v posledních letech pravidelně, i když to není nijak dramatické. Letos činí rozdíl zatím zhruba 700 lidí. Těžko říci, kde hledat příčinu, ale faktem je, že výrazně ubývá zejména školních výletů,“ uvedl vedoucí Javoříčských jeskyní Stanislav Vybíral.

Jen do Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku přišlo letos zatím přibližně stejně turistů jako loni.

„Do konce července jich bylo 30 tisíc,“ řekla vedoucí jeskyní Barbora Šimečková. Zatímco však v zatím rekordním roce 2007 do nich zavítalo v průběhu celé sezóny 63 tisíc návštěvníků, loni jich bylo 49 tisíc.

Na tomto úbytku se přitom zřejmě výrazně podílela rekonstrukce silnice z Teplic na Valašské Meziříčí. Letos větší dopravní komplikace neexistují, přesto více lidí nepřijíždí.

V jeskyních lze spatřit archeologické unikáty

Správci všech tří jeskyní věří, že turistů, kteří se je rozhodnou navštívit, bude v budoucnu spíše přibývat. Mají totiž co nabídnout.Často jde přitom o unikáty, které jinde v Česku spatřit nelze.

Například v Mladči mohou lidé obdivovat kromě složitého labyrintu puklinových chodeb a dómů i část zdejších archeologických nálezů, které obec zařadily do jedné řady s Neanderthalem či francouzským Cro-Magnonem.

V jeskyni zřejmě žili nejstarší Evropané. Tři lidské lebky, které tu byly nalezeny na konci 19. století, patřily lidem z období paleolitu (přibližně 31 tisíc let př. n. l.), tedy z poslední doby ledové. „Potvrdila to i nová analýza, která se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni,“ poznamenala Coufalová.

Světovou vzácností ve Zbrašovských aragonitových jeskyních jsou zase fosilní gejzírové krápníky. Zatímco normální jeskyně vznikaly působením srážkových vod, na vývoji těchto se navíc podílely i vývěry teplé uhličité kyselky.„Jedná se o tzv. hydrotermální kras,“ vysvětluje Šimečková.

Jiná je i výzdoba jeskyní. Klasické krápníky tu návštěvník nespatří. Může tu však vidět různé typy vzácné hydrotermální výzdoby. Jde především o kulovité sintrové povlaky připomínající pocukrované koblihy, raftové stalagmity a vzácný bílý minerál aragonit. „To jsou unikáty, s nimiž se v České republice návštěvník nikde jinde nesetká,“ tvrdí vedoucí.

Krápníky nerespektují gravitaci

Jeskyně v Javoříčku, které patří k nejkrásnějším u nás, se mohou zase chlubit mimořádně bohatou krápníkovou výzdobou, která navozuje atmosféru světa víl a skřítků. Lze tu vidět mj. i tzv. heliktity, což jsou krápníky, které rostou proti zákonům gravitace. Světoznámou je přes dva metry vysoká a tři až čtyři milimetry silná záclona.

Zajímavostí jeskyní v Javoříčku je mj. i to, že je zde největší zimoviště netopýrů v ČR. „V uplynulé zimě jich bylo napočítáno zhruba 3500, a to ještě průzkum neproběhl v celých jeskyních. Druhů netopýrů je tu více, ale nejčastěji se tu vyskytuje vrápenec malý,“ konstatoval Vybíral.