Každoročně hoří lesy neopatrností člověka. Stačí k tomu odhozený nedopalek cigarety nebo rozdělání táboráku na kraji lesa, i když se nám zdá, že by se nemělo nic stát. Hasiči varují před neopatrným zacházením i s malým ohněm, které může vést ke tragédii.

Petr Kopáček, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky, varuje: „V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně. Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.“ A přidává několik rad, jak se chovat v lese, abychom neohrozili sebe a druhé.

V lese platí zákaz kouření

 • V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 tisíc korun, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
 • Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 metrů od okraje lesa.
 • Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
 • Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat například obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin. 

Nepoužívat vysoce hořlavé látky

 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako jsou  benzin, nafta či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
 • Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout. Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy. Pomohou např. záseky na polenech, které umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.
 • Mějte nachystán dostatek vody (popřípadě písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
 • Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte – ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
 • Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. 

Ve větru oheň vůbec nerozdělávat

 • Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě nebo na volném prostranství neměli rozdělávat vůbec.
 • Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty, například rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munice.
 • Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.
 • Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte odbornou pomoc.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou hrozí pokuty až do výše 25 tisíc korun.