European Environment Agency nabízí k nahlédnutí mapku nejen s posouzením kvality vody podle oficiálních norem EU, ale i s hodnocením samotných návštěvníků. Hodnocení probíhá ve třech stupních - zelená, oranžová a červená.

Na hodnocení se podílejí i sami turisté

Zelená ikonka s vlnami znázorňuje výbornou kvalitu vody, stejně tak zelená ikonka se zvednutým palcem symbolizuje maximální spokojenost návštěvníků. Oranžová ikonka je průměr a červená znamená nekvalitní vodu, kde je koupání zakázáno. Palec dolů v červeném poli jasně symbolizuje nespokojenost turistů.

Sami můžete do uživatelského hodnocení zasahovat. Pokud si dotyčné místo, které jste navštívili, naleznete na mapce, přiblížíte a kliknete, objeví se stupnice, kde je možné zatrhnout příslušnou ikonu. Důležité je podotknout, že ikony se vztahují k nejnovějším rozborům vody. Týkají se letovisek u moře i u sladkých vod. Naleznete tu dokonce i situaci v Česku.

Modrá vlajka hodnotí i Tunisko či JAR

Podobně funguje systém modrých vlajek Fondu pro ekologickou výchovu (FEE) při Radě Evropy. Porota před tím než udělí vlajku hodnotí čistotu a upravenost pláží, vybavení, čistotu moře a přírodní rámec bezprostředního okolí. Dalšími kritérii jsou způsob recyklace odpadů nebo bezpečnost služeb poskytovaných na místě.

Kromě evropských pláží a přístavů se hodnotí lokality Kanady, Maroka, Tuniska, Karibiku, Nového Zélandu a Jihoafrické republiky.

Informace jsou aktualizovány každý rok dne 5. června pro Evropu, Kanadu, Maroko, Tunisko a dne 1. listopadu pro Karibik, Nový Zéland, Jihoafrickou republiku.

www stránky
http://eoe.eea.europa.eu/
http://www.blueflag.org