„Když jsem před necelými třiceti lety na Valdštejn přišel, nacházel se v děsivém stavu. Mým cílem bylo, aby se dostal na úroveň solidních památek.

Jednotlivé stavby se postupně začaly opravovat, zlepšilo se i prostředí areálu, kde se například snažíme pěstovat květiny. Věřím, že v tuto chvíli je upravený a návštěvníci tu hned poznají, že si jich vážíme,“ vítá nás správce památky Ladislav Koucký.

Pro dobrou prezentaci památky je podle něho také důležité získat kvalitní průvodce. „Není to jednoduché, je třeba se jim věnovat, ale vrací se to. Často zjišťuji, že málo čtou a mají malou slovní zásobu. Dějepis je pro ně mnohdy okrajovou záležitostí, jednotlivé události jim splývají,“ pokyvuje hlavou kastelán.

Podoba Valdštejna je dána zejména přírodním prostředím místa, na němž byl postaven. Jeho charakteristickým znakem je rozmanitost – členitost skal, na nichž památka stojí, i její začlenění do krajiny a nádherné výhledy.

Dominantou kostel sv. Jana Nepomuckého

„Do areálu vstupujeme po mostě zdobeném galerií barokních soch českých patronů. Na prvním nádvoří lze nahlédnout do menší kaple s údajným portrétem Karla Hynka Máchy a také do atraktivně nasvíceného středověkého sklepení,“ přibližuje prohlídkovou trasu hradní správce.

Po dalším mostě vejdeme do klasicistního domu s vnitřní expozicí, včetně slavnostního sálu a salónku s portrétní galerií posledních majitelů, Lexů z Aehrenthalu.

Dominantou hradu je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. „V zajímavém interiéru našly své místo i originály sochařské výzdoby mostů. V sakristii připomínáme život a dílo zdejšího poustevníka a hudebního skladatele Václava Karla Holána Rovenského.

Romantický hrad Valdštejn ročně navštíví přes 70 tisíc turistů.

Romantický hrad Valdštejn ročně navštíví přes 70 tisíc turistů.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Romantické schodiště s terasou nás dále vede do Biliárového sálu a do nejstarší části hradu. Schody do sklepení a zazděná branka jsou pozůstatky vstupu a obranného systému tohoto typického skalního hradu,“ dodává kastelán.

Pozůstatky středověku

Na třetím skalním bloku najdeme zajímavé pozůstatky středověku. Skalní sklepení, hradní lednice, ruiny ohraničující nerovná nádvoříčka i staleté borovice tvoří romantické kulisy místa. Při úpravách v 19. století tu byla vybudována vyhlídka na Trosky a blízké skalní město.

V letošní sezóně se opět podařilo rozšířit sbírku modelů historických objektů Českého ráje. „Jako poslední byl dokončen Sychrov,“ upřesňuje Ladislav Koucký, který je i autorem většiny modelů. Pouze Frýdštejn v podobě z 15. století a Trosky jsou díly Petra Vodičky.

„Věřím, že se tu podaří představit všech dvanáct památkových objektů Českého ráje. Dosud chybí Pantheon, samotný Valdštejn a velmi milá zřícenina hradu Rotštejn,“ dodává Koucký.

Na závěr prozrazuje, že se připravuje instalace výstavy Geoparku Český ráj, umístěné ve skalním sklepení pod prvním dvorem. Při vstupu do sklepení pod druhým mostem bude umístěna archeologická expozice hradu.