S otevřením Jubilejní cesty opět začalo platit prázdninové opatření, kdy je červeně značený příkrý chodník řetězové cesty jen pro výstup na Sněžku. Ze Sněžky turisté mohou ke Slezskému domu sestoupit po pohodlné Jubilejní cestě, kterou mohou použít i pro výstup.

Z české strany není výstup omezen

Cesty na Sněžku z české strany od Růžové hory a od Jelenky jsou obousměrné a bez omezení. Lavina hlíny a kamení na severním svahu Sněžky měřila několik desítek metrů. Strhla i porosty kleče. Poláci materiál z laviny odvozili na loučku u Slezského domu. Přívaly vody na začátku července poničily i některé cesty na české straně hor.

Škody správa KRNAP odhaduje na milióny korun. S opravami cest už správa parku začala. Déšť poničil zejména asfaltovou cestu z Černého dolu na Hrnčířské boudy a na ni se napojující Luční svážnici. Poškozené cesty jsou také v oblasti Labské louky na cestách od pramene Labe k rozcestí U Čtyř pánů a k Labské boudě.