Návštěvníci pražské zoo mají vedle lanovky, venkovních i vnitřních expozic, projížďky vláčkem, nočních prohlídek o atrakci navíc. Blízko výběhu bizonů a zubrů se nachází nově zbudovaná a veřejnosti přístupná dřevěná rozhledna Obora.

Na rozhlednu vede 85 schodů, má čtyři vyhlídkové plošiny, které jsou vzájemně propojeny dvouramennými schodišti s podestami. Obora má tvar dvou nestejných příhradových čtyřbokých komolých jehlanů vnořených do sebe.

Čtvercový půdorys má rozměry 5,20x5,20 a směrem nahoru se sbíhá. Celková výška dřevěné rozhledny je 18,50 metrů, nepočítá se však stožár hromosvodu. 

Původní budova na Smrku stála od roku 1892

Obora vznikla jako replika původní dřevěné rozhledny, která stála na hoře Smrk v Jizerských horách. Původní vyhlídková stavba vznikla roku 1892 z iniciativy okrašlovacího spolku občanů Nového Města pod Smrkem.

Postavil ji tesař Franz Fritsch jako čtyřbokou trámovou věž vysokou dvacet metrů. Stavba rozhledny tehdy trvala sedm týdnů a stála 1683 zlaté.

Díky pravidelné údržbě přežila rozhledna na Smrku až do druhé světové války, pak začala chátrat a na začátku padesátých let byla definitivně stržena.