Mezi deseti a dvaceti tisíci korun hodlá za rekreaci utratit v průběhu 12 měsíců 23,7 procenta Čechů. Dostatek finančních prostředků na splnění ideálních představ o dovolené má 12,5 procenta dotázaných.

Do 5000 korun za dovolenou utratí 12 procent osob

Částku v rozmezí od 20 000 do 30 000 korun chce za dovolenou ročně utratit 16,8 procenta Čechů, od 30 000 korun do 50 000 korun plánuje na rekreaci vydat 13,7 procenta lidí.

Méně než 5000 korun chce za dovolenou utratit 12 procent lidí, více než 150 000 korun chce do ní za rok vložit jen 0,7 procenta Čechů.

Sběr dat pro výzkum se uskutečnil od loňského září do letošního března na vzorku 7842 respondentů ve věku od 12 do 79 let. Dotazovaní byli vybíráni metodou náhodného stratifikovaného výběru.