Průzkum, který mezi patnácti tisíci motoristy provedl britský Automobilový svaz (AA), ukázal, že jen třiadvacet procent mužů a sedm procent žen za volantem by vzalo stopaře.

Je zajímavé, že právě mladí berou stopaře méně častěji než senioři. Průzkum ukázal, že ve věkové skupině 18 až 24 let je stopařům nakloněno pouze devět procent dotázaných, zatímco u věkové kategorie 45 až 65 let dokonce 21 procent.

"Není nijak velkým překvapením, že v době obav o osobní bezpečnost nejsme ochotni stavět stopařům," řekl prezident AA Edmund King. Z průzkumu dále vyplynulo, že největší šance na úspěšný stop je ve Skotsku a jižní Anglii a nejmenší na severozápadě a severovýchodě Velké Británie.