Zhruba dvacet kilometrů na západ od vzpomínaného Avignonu se přes řeku Gard klene monumentální Pont du Gard. Kdysi patřil k padesát kilometrů dlouhému akvaduktu z 1. století př. n. l. – dílo vzniklo, aby spolu se systémem kanálů zásobovalo vodou město Nimes.

V průzračné vodě řeky se odráží mohutná stavba – horní patro mostu má na délku 275 metrů a nachází se 49 metrů nad říční hladinou. Most byl postaven z obrovských kamenných kvádrů bez použití malty. Je tvořen třemi řadami na sobě stojících oblouků. V dolní části je oblouků šest, ve střední 11 a v horní 35. Zblízka i z dálky je na most, zařazený na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, krásný a svého druhu povznášející pohled.

Provence - Pont du Gard             Autor: Miroslav Šára, Právo

Na řadě je Avignon. Neopomeneme se projít jeho uličkami, zavítat k hradbám a k proslulému mostu sv. Bénezeta, který dosahuje pouze do poloviny toku řeky Rhony, procházce městem ovšem bude dominovat zejména Papežský palác.

Papežský palác v Avignonu

Papežský palác v Avignonu

FOTO: Tomáš Holý, Novinky

Označení Palác má v názvu, na první pohled ovšem připomíná spíše středověký hrad či obrovskou pevnost. Vystavěli ho čtyři papežové v době, kdy zde postupně vládlo papežů sedm (v letech 1309 až 1377). Poprvé se tu úřadu svatý otec ujal poté, když král Filip IV. Sličný přesvědčil papeže Klimenta V., aby své sídlo přenesl z Říma právě do Avignonu.

Ale opusťme strohé dějepisné údaje a vkročme do impozantních interiérů paláce, který zažil několik změn svého poslání. Kromě toho, že hostil papeže, později sloužil i jako vězení či kasárna. V současnosti je mimořádně poutavým muzeem.

Provence - Avignon               Autor: Miroslav Šára, Právo

Od architektonických perel teď zamíříme do náruče divoké přírody. Nicméně cestou ke kaňonu vyhloubenému řekou Ardeche zhruba čtyřicet kilometrů severozápadně od Avignonu se zastavíme ještě v jednom městě Pont-Saint-Esprit.

Jak ze jména sídla vyplývá, i toto místo něco spojuje s mostem. A ne s ledajakým. Zdejší most měří na délku skoro 1000 metrů a vystavěn byl v letech 1265 až 1309. Jedná se o další z řady historicky cenných památek, které jsme během cesty spatřili na vlastní oči.

Ve městě, které bývá označováno za jednu ze vstupních bran do Provence, jsme se kromě památek seznámili i s atmosférou trhu – a pak již zamířili pár kilometrů dál na severozápad.

Provence - Pont-St-Esprit a Ardeche    Autor: Miroslav Šára, Právo

Silnice vinoucí se ve vyšších až nejvyšších patrech vápencových skal nabízí několik vyhlídek na řeku Ardeche, která se klikatí v hlubinách a z pohledu pozorovatelů mizí v hájemství zelených vrchů až kdesi na obzoru.

Do těsné blízkosti řeky jsme se dostali až v místě, kde se nad ní klene přírodní skalní most Pont d’Arc. Jihofrancouzská verze Velké pravčické brány má na šířku 59 metrů a vysoká je 34 metrů. A branou se stala i pro tento výlet, a to branou závěrečnou, výstupní. S Provencí jsme se rozloučili právě zde.

Světoznámý avignonský most končící v půlce řeky

Světoznámý avignonský most končící v půlce řeky

FOTO: Tomáš Holý, Novinky

Světoznámý avignonský most končí v půlce řeky.

Pohled z Papežského paláce

FOTO: Tomáš Holý, Novinky

Pohled na Papežský palác z avignonského mostu

Pohled na Papežský palác z avignonského mostu

FOTO: Tomáš Holý, Novinky


PŘÍŠTĚ se projdeme Polabím. Učiníme tak na Českobrodsku (navštívíme Český Brod a sousední obec Tismice s unikátním kostelem), na Nymbursku (projdeme se Mydlovarským luhem) a na Mělnicku. Zde mj. zavítáme do Obříství a pochopitelně i do Mělníka.