Zástupci regionu v úterý večer převzali titul od ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky.    Soutěž pořádá Evropská komise od roku 2006, Česko se jí účastní letos poprvé. Přihlásilo se do ní 21 účastníků, do tříčlenného finále postoupily kromě Českého Švýcarska také Kralický Sněžník a Orlické hory - Podorlicko.

"Porota kromě samotných produktů hodnotila i to, jak probíhá komunikace s představiteli chráněného území, jak vyspělá je infrastruktura regionu nebo jak se daří spolupracovat s místní komunitou a podnikateli. Právě spolupráce byla u některých přihlášek kamenem úrazu - nejviditelnější to bylo v případě, kdy jednu destinaci přihlásily hned dva rozdílné subjekty," řekla Markéta Chaloupková z agentury CzechTourism, která je garantem akce.

České Švýcarsko jde příkladem

Vítězství Českého Švýcarska bylo podle organizátorů akce suverénní. "Tato destinace je ukázkovým modelem toho, jak úspěšně spolupracovat při rozvoji cestovního ruchu v chráněné oblasti. Na koncepci jeho rozvoje se totiž podílí obecně prospěšná společnost společně se správou národního parku. Ojedinělé jsou rovněž speciální ekovýchovné projekty pro základní a mateřské školy nebo procházky s certifikovaným průvodcem, které mají usměrnit návštěvnost regionu," zdůvodnil verdikt poroty Vondruška.

Vítěz soutěže má právo využívat při své propagaci logo EDEN, marketingově jej podpoří také Evropská komise a CzechTourism. Půjde například o natočení spotu, prezentace na internetových stránkách CzechTourismu nebo výroba propagačních letáků v ceně 350 000 korun.

Do projektu EDEN je zapojena dvacítka evropských zemí. Národní vítězové tvoří celoevropskou spolupracující síť, kde si jednotliví členové vyměňují informace o udržitelném cestovním ruchu. Příští rok budou tématem vodní plochy.