Chorvatská asociace hotelů a restaurací totiž předpověděla pro letošní rok pokles počtu zahraničních turistů do Chorvatska až o patnáct procent, proto se Chorvati rozhodli zvýšit propagaci Chorvatska i v nenáviděném Srbsku. Zdá se tedy, že ekonomická krize boří nenávist mezi těmito národy. 

Během války na Balkáně (1991-1995) bylo na obou stranách konfliktu zabito více než deset tisíc Chorvatů a Srbů.

V minulém roce navštívilo Chorvatsko přibližně devadesát tisíc srbských turistů a Chorvati doufají, že sousední Srbové letos také pomůžou překlenout krizové období, jelikož Chorvatsko je zcela závislé na příjmech z cestovního ruchu.

11,3 miliónu zahraničních turistů v roce 2009 navštívilo Chorvatsko
z toho Němců 1,55 miliónu
Italů 1,17 miliónu
Slovinců 1,04 miliónu
Rakušanů 814 tisíc
Čechů 629 tisíc