Při vyřizování cest do USA prostřednictvím povinného systému ESTA (elektronická autorizace ke vstupu do USA) hrozí úskalí, které může některým méně informovaným českým turistům způsobit potíže.

"Systém ESTA při vyplňování internetového formuláře totiž nerozeznává druh pasu, se kterým klient o autorizaci vstupu do států žádá. Turista tedy obdrží autorizaci ke vstupu do USA i v případě, že nemá biometrický pas a dosud vlastní pouze starší typ českého pasu. Vstup do USA je však možný pouze pro držitele pasu s biometrickými údaji," vysvětluje  Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

"Držitelé starších pasů bez biometrických údajů s platnými vízy do Spojených států mohou do USA cestovat, dokud neskončí platnost víza nebo pasu," upřesnil Petr Doležel z tiskového oddělení velvyslanectví USA.

Bez pasu se nikam nedostanete

I když lidé, kteří se zaregistrovali se starším typem pasu bez biometrických údajů, budou mít povolení ke vstupu, nebudou ani vpuštěni na palubu letadla a pokud by se jim podařilo se nějak do letadla přece jen dostat, do USA stejně nebudou vpuštěni.

To samozřejmě pro takového člověka, který je již na letišti těsně před odletem, znamená zcela infarktovou situaci. Pakliže turista žádal o autorizaci vstupu do USA s jiným než biometrickým pasem, bude muset po vyřízení správného typu pasu žádat o autorizaci znovu. Letadlo mu však mezitím logicky uletí.
                  
Vloni navštívilo spojené státy celkem cca 50 tisíc českých občanů a díky odstranění vízové povinnosti jsou do budoucna očekávány nárůsty tohoto počtu. Spojené státy jsou totiž  po Francii a Španělsku třetí nejpopulárnější turistickou destinací na světě a ročně je navštíví přibližně 51 miliónů zahraničních turistů.

Vstupní formality

Co se týče vstupních formalit do USA, jsou čeští turisté povinni požádat nejpozději 72 hodin před odjezdem, prostřednictvím nově zřízených webových stránek, o povolení cesty. Velvyslanectví doporučuje mít toto povolení u sebe při odbavení na letišti či v přístavu.

Podmínkou registrace je držení nejnovějšího typu cestovního pasu s elektronickým čipem obsahujícím biometrické údaje. Povolení je vydáváno zdarma a je platné max. dva roky nebo do vypršení platnosti pasu.

Cestující včetně dětí musí poskytnout předem biografické údaje a informace o cestě. Mezi tyto údaje patří např. číslo pasu, země původu, případné nakažlivé nemoci, výkony trestu, informace zda byl cestujícímu v minulosti odmítnut vstup do USA či zda někdy překročil dobu pobytu na americkém území.

Americké úřady tak téměř okamžitě vyhodnotí, zda je cestující vhodným kandidátem vstupu na území. Pokud žadatel neobdrží elektronické povolení cesty, je následně automaticky vyzván, aby požádal o vydání víza na zastupitelském úřadě USA ve své zemi.