Loni v hotelech a ubytovacích zařízeních lidé v zemích Evropské unie strávili 1,578 miliónu nocí, což je proti předcházejícímu roku pokles o půl procenta. V předchozích dvou letech přitom množství nocí naopak narůstalo - v roce 2007 o 3,4 procenta a v roce 2006 o 2,9 procenta.

Srovnání počtu ubytovaných v EU (v procentech)
rok 2008 - 1 578 000 000 nocí -0,5 %
rok 2007 +3,4 %
rok 2006 +2,9 % 

Množství nocí, které lidé strávili v hotelových zařízeních, loni stouplo proti předcházejícímu roku ve čtrnácti členských zemích z 26 států EU, z nichž mají statistici dostupné údaje. Ve dvanácti naopak statistici zaznamenali meziroční pokles.

Největší zájem hlásí Slovensko, Polsko a Lotyšsko

Největší meziroční nárůst statistici hlásí pro Slovensko (7,7 %), Polsko (4,7 %) a Lotyšsko (4,6 %).

Množství nocí, které lidé strávili v hotelích, stouplo i v Česku. Loni v českých ubytovacích zařízeních lidé strávili celkem 28,1 miliónů nocí, tedy o 3,8 procenta více než v roce 2007.