Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky cestovní smlouvy (včetně ceny zájezdu), může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.

Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení
1
ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
2
plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
3 směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu

 

Navrhne-li cestovní kancelář změnu cestovní smlouvy, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí.

"Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě určené cestovní kanceláří, která nesmí být kratší než pět dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, má se za to, že s její změnou souhlasí, " upozorňuje Tomio Okamura, člen prezidia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.