Například Správa Krkonošského národního parku je zřizovatelem Krkonošského muzea, které v sobě zahrnuje hned několika takových zařízení. Muzeum bylo založeno už v roce 1966 sloučením do té doby samostatných muzeí ve Vrchlabí a v Jilemnici.

Dnes je jeho součástí také Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou a stále populárnější je mezi návštěvníky západní části hor i expozice Šindelka v Harrachově.

Kámen a život ve vrchlabském klášteře

Putování po krkonošských muzeích začněme ve východních Krkonoších, ve Vrchlabí. Sídlem zdejšího muzejního zařízení je už od válečných let augustiniánský klášter. Podle ředitelky Jany Sojkové zůstává návštěvnicky nejobdivovanější částí prohlídky audiovizuální expozice o přírodě Kámen a život.

Expozice Kámen a život v bývalém vrchlabském klášteře seznamuje návštěvníky s živou i neživou přírodou.:. Expozice Kámen a život v bývalém vrchlabském klášteře seznamuje návštěvníky s živou i neživou přírodou.foto: Právo/Ludmila Žlábková

Diváky má uvést do ekologické a přírodovědecké problematiky jako takové, a to obrazem, slovem i exponáty. Ve čtrnácti místnostech a na dvou podlažích je instalována řada předmětů a modelů, přibližující názorně základní přírodní děje i složité krkonošské ekosystémy, například rašeliniště a prameniště či horský potok s živými organismy.

A zatímco v prostorách kláštera je instalována zejména ekologická expozice a sezonní výstavy, historie a lidová řemesla našla svůj prostor ve třech historických domech na náměstí Míru v centru města.

Historie lyžařství v Jilemnici

Vrchlabí a Jilemnici dělí pouhých deset kilometrů, zatímco však prvně jmenované město patří ještě k východní části pohoří, Jilemnice je vstupní branou do západních Krkonoš. Vrchlabské muzeum sídlí v klášteře, jilemnické je od 50. let minulého století doma na zámku, a to přímo na zámku harrachovském.

A ani v Pasekách nechybí mechanický betlém. Tento je dílem bratří Škrabálků z počátku 20. století.:. A ani v Pasekách nechybí mechanický betlém. Tento je dílem bratří Škrabálků z počátku 20. století.foto: Právo/Ludmila Žlábková

Založeno však bylo mnohem dříve, už na sklonku 19. století a již tehdy se začaly profilovat tři hlavní oblasti jeho zájmu: historie a národopis západních Krkonoš, historie lyžařství a galerie.

Jedním z nejobdivovanějších exponátů je zejména v dětských očích mechanický ozvučený betlém z let 1883-1913, dílo ředitele místních dívčích škol Jáchyma Metelky. Celkem 142 pohyblivých figurek vytváří 350 různých, velmi přirozených pohybů a vše přes jediný stroj pohání jediné závaží. Zbylá tři závaží slouží pouze zvukovým efektům.

Paseky nad Jizerou

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou už svým názvem napovídá, že jeho sbírky nebudou tak rozsáhlé a tématicky široké, jako kolekce památek v předchozích dvou zařízeních. Jeho cennou devizou je však přátelská, takřka domácí atmosféra, která návštěvníka doslova přenese do minulosti.

Památník byl vybudovaný v budově bývalé pasecké fary, uprostřed krásné přírody a v těsném sousedství kostela sv. Václava, odkud se otevírá jeden z nejkrásnějších pohledů na panorama západních Krkonoš s Kotlem a Lysou horou, dominantami této části hor.

Krkonošské muzeum v Jilemnici sídlí v bývalém harrachovském zámku.:. Krkonošské muzeum v Jilemnici sídlí v bývalém harrachovském zámku.foto: Právo/Ludmila Žlábková

Malé muzeum se zrodilo zásluhou několika paseckých nadšenců a díky ochotným dárcům vzácných rodinných památek. Původně bylo zejména památníkem písmáka, houslaře a učitelského pomocníka Věnceslava Metelky, známého z románu Karla Václava Raise Zapadlí vlastenci.

Přízeň místních nepolevuje ani po více než půlstoletí. Na půdách zdejších chalup, rozesetých po stráních okolních kopců, se stále ještě skrývají poklady, které daly vzniknout zajímavých výstavním počinům posledních let.

Znovu tak ožila historie pasecké školy, znovu se návštěvníci mohli obdivovat kráse nebo naopak prosté účelnosti venkovských a městských oděvů minulých dvou staletí nebo zavzpomínali na svá dětská léta na výstavě dřevěných hraček.

Před čtyřmi roky byla navíc přebudována a inovována vlastivědná expozice, v níž lze  mimo jiné kromě praktické ukázky tkalcovského řemesla na dvou ručních stavech nahlédnout i do tajů soustružnického řemesla v nově otevřené soustružnické dílně, vybavené dřevoobráběcím soustruhem a souborem nářadí z konce 19. století.

Lesnická expozice Šindelka v Harrachově

Nejmladší součástí Krkonošského muzea je harrachovská expozice zaměřená na lesnictví a myslivost a největší radost z ní mají zřejmě děti. Pro jejich zvídavá očka tu je připravena řada exponátů, v čele se stylizovanou přezimovací obůrkou. Okolo krmelce s různými druhy krmení je v ní vystaveno celkem čtrnáct lesních zvířat, včetně jelena, srnce, divočáka, lišky, zajíce a různých druhů ptáků. Vycpanin je v expozici celkem dvaatřicet.

Trojrozměrný model v harrachovské expozici Šindelka prakticky představuje způsob splavování dřeva z hor do podhůří.:. Trojrozměrný model v harrachovské expozici Šindelka prakticky představuje způsob splavování dřeva z hor do podhůří. foto: Právo/Ludmila Žlábková

Samotná expozice je umístěna do žulové budovy, v níž se od počátku 19. století do 30. let století dvacátého vyráběla šindelová krytina. Odtud také její název - Šindelka. Není bez zajímavosti, že poslední zakázkou bylo 60 tisíc šindelů vyrobených v roce 1934 a použitých na střechu původní Labské boudy.

Na pěti místech expozice také nepřetržitě běží k jednotlivým tématům krátké videopořady, v patře je umístěný promítací kout s projekcí krásných záběrů z přírody, doplněných hudebním doprovodem.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Vrchlabí: Augustiniánský klášter - ambit
, TIBET - výstava k 50. výročí povstání tibetského lidu. Výstava končí 22. 3. 2009.
Tři domky,
výstava z historie mazání lyží Každý mistr maže klistr. Výstava končí 15. 3. 2009.
Jilemnice: výstava Jaroslav Kodejš - šperky, Jaroslav Kodejš ml. - obrazy a grafika. Výstava končí 1. 2. 2009
Paseky nad Jizerou: Památník zapadlých vlastenců, výstavy Z historie firmy DETOA Albrechtice s.r.o. (do 26. 4. 2009) a výstava fotografií Aloise Buluška (do 31.12. 2009).