Zvu vás na kilometráží nevelkou, architektonickými památkami ovšem velice bohatou procházku bývalým hornickým městem. Její začátek i cíl je u Chrámu sv. Barbory.

Chrám sv. Barbory ohromí každého

Chrám zasvěcený patronce horníků má vcelku dlouhou historii, spojenou s mnoha stavebními zásahy. Popsat ji by vydalo na knihu. Práce začaly roku 1388 a poslední stavební úpravy se prováděly ještě na počátku 20. století (v roce 1905). Od roku 1995 je chrám na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Už pohled zvenčí napovídá proč – a což teprve pohled uvnitř. Takže zaplaťme padesátikorunové vstupné a nahlédněme.

:. S kamerou na cestách - Chrám svaté BarboryAutor: Miroslav Šára

 

Když člověk vyjde z nitra velechrámu, rázem se mu naskytne další nádherný obraz. Na mysli mám pohled přes sousoší na terase před Jezuitskou kolejí dolů na město, pohled, jemuž kromě zmíněných soch jednoznačně dominuje štíhlá, převysoká věž kostela sv. Jakuba. A právě k tomu svatostánku se nyní přesuneme.

Kutná Hora je plná skvostných staveb

Každý, kdo jen trochu Kutnou Horu zná, ví, že cesta tímto městem je poutavá nejen proto, že je plná vysloveně skvostných staveb, ale že v historickém centru je podobně interesantní pohled vlastně na každý dům. Včetně těch, o nichž se bedekry nezmiňují.

Jenže my teď míříme ke svatostánku, který průvodce neopomíjejí. Původně byl zasvěcen Panně Marii, později sv. Jakubovi Většímu, což je další patron horníků. Kostelu se také říkalo "vysoký", což nemůže překvapit, protože jeho už z dálky nápadná věž se tyčí do výše 85 metrů.

Zastávka ve Vlašském dvoře

Po pár krocích nás – společně s docela početnou skupinou dalších turistů – čeká zastávka u Vlašského dvora. Kolem sochy T. G. Masaryka vstupujeme na nádvoří bývalého hradu, který byl v dobách po svém vzniku (13. století) důležitou součástí městského opevnění. V průběhu 14. století se proměnil na mincovnu a vůbec ve středisko hospodářské moci státu. Právě zde se okolo roku 1300 začal razit pražský groš.

Do oka tu padnou již exteriéry (například pohled na gotický arkýř Královské kaple), komu je to málo, může vstoupit do nitra objektu. My se ale za chvíli vydáme za další nabídkou města.

:. S kamerou na cestách - Kostel svatého Jakuba a Vlašský dvůrAutor: Miroslav Šára


Pochopitelně není smyslem této cesty podat vyčerpávající výčet všech cenných a opticky přitažlivých míst a zákoutí Kutné Hory. Takže rovnou říkám, že dnes nespatříme Kamenný dům či proslulou kostnici v nedalekém sedleckém kostele Všech svatých. Ovšem na konci vycházky ještě rozhodně nejsme.

Okolo kostela Panny Marie na Náměti (pověst praví, že název vznikl podle toho, že se tu na trhu prodávala ruda – kousky, které spadly na zem, se prý již dál neprodávaly, ale nametaly se zvlášť a posloužily k financování stavby kostela) se nezadržitelně blížíme ke klášteru řádu sv. Voršily a jeho nepřehlédnutelné pseudobarokní kapli Nejsvětějšího srdce Páně.

Odtud nás čeká cesta do Parku pod Vlašským dvorem, odkud to již není daleko k výchozímu místu našeho kutnohorského putování. Na sv. Barboru i sousední Jezuitskou kolej je odsud krásný výhled. Stejně jako z dalších míst – zejména od říčky Vrchlice – i na svatojakubský kostel.

S kamerou na cestách - Pod Vlašským dvoremAutor: Miroslav Šára


PŘÍŠTĚ se projdeme podzimním a zimním Dolním Posázavím. Z Týnce nad Sázavou a od zříceniny hradu Zbořený Kostelec se vydáme do Jílového u Prahy a jeho malebného okolí.