Autoři výstavy nejprve oslovili obyvatele města a okolí a požádali je o zapůjčení jejich oblíbených medvědů plyšáků. A sešlo se jich téměř čtyři sta. Aby byla představena opravdu reprezentativní kolekce, část expozice si zapůjčili z muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou a částí své medvědí sbírky přispěl také pražský sběratel Petr Hanč.

Medvídci vystavení ve vysokomýtském muzeu.: Medvídci vystavení ve vysokomýtském muzeu

Nejstarší vystavený exponát byl vyroben kolem roku 1910, další pochází z roku 1921 a dokonce není anonymní - jmenuje se Hermann. V několika výstavních sálech jsou celé medvědí rodinky, lední medvědi, chlupatí i krátkosrstí. Plyšoví medvídci se liší i velikostí - od nejmenšího velikosti krabičky zápalek až po téměř metrové habány.

Medvědí Vánoce ve vysokomýtském muzeu.: Medvědí Vánoce ve vysokomýtském muzeu

Vysokomýtské muzeum sídlí v historické budově zhruba sto metrů od náměstí, které je největším náměstím čtvercového typu v Čechách. Město založil v polovině 13. století král Přemysl Otakar II. Z této doby se dodnes dochoval pravidelný půdorys historického centra s náměstím uprostřed.

Náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě je největším náměstím čtvercového typu v Čechách..: Náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě je největším náměstím čtvercového typu v Čechách.

Procházka z Mýta do Vraclavi kolem památníku Vršovců

Při procházce centrem nelze minout kromě náměstí ani gotický chrám svatého Vavřince, zvonici z šestnáctého století, Choceňskou věž, Pražskou a Litomyšlskou bránu. V hradebním opevnění se dochovaly Vodárenská a Klášterská bašta.

Vypravíme-li se do Vysokého Mýta, měli bychom si také vyhradit trochu času k navštěvě zhruba šest kilometrů vzdálené obce Vraclav. A to i v tuto předvánoční dobu. Zhruba v polovině cesty z Vysokého Mýta na Vraclav si nejprve u silnice všimneme starobylého smírčího kříže. Je zhruba metr vysoký z hrubě tesaného pískovce a stojí tu po staletí jako připomínka dávného zločinu. Na čelní straně má vyrytu kuši, zbraň, kterou v těchto místech došlo někdy koncem 13. nebo počátkem 14. století k vraždě.

Kamenný smírčí kříž při silnici na Vraclav je po staletí němým svědkem vraždy..: Kamenný smírčí kříž při silnici na Vraclav je po staletí němým svědkem vraždy.

Obec Vraclav, dříve zřejmě zvaná Vratislav, je místem, kudy doslova prošly české dějiny. Na místě dávného hradiště, na němž žili už lidé pozdní doby bronzové, vzniklo sídlo správců zdejšího území. Sloužilo zejména k ochraně kupecké stezky, od 19. století zvané Trstenická stezka.

Právě na Vraclavi nechal roku 1108 kníže Svatopluk vyvraždit představitele rodu Vršovců. Na jejich památku tu byl o osm set let později, tedy před sto lety, umístěn jehlanovitý žulový památník. A v jeho okolí nechala obec vysázet lípy a javory.

Vrcholek bývalého vraclavského hradiště už sto let zdobí památník na vyvraždění Vršovců..: Vrcholek bývalého vraclavského hradiště už sto let zdobí památník na vyvraždění Vršovců.

Po zániku hradské soustavy v průběhu 13. století na místě bývalého hradiště ale nové město nevzniklo. Jak již bylo připomenuto, král Přemysl Otakar II. si totiž vybral místo o několik kilometrů vedle a založil Vysoké Mýto.

Sláva a proslulost se na Vraclav vrátila až o zhruba tři století později. Tehdy počátkem 17. století lidé objevili léčivé vlastnosti zdejšího pramene. Jako první se připomíná zázračné uzdravení zchromlé ruky vysokomýtského nožíře.

Betlémy v lázeňské budově

Nad pramenem léčivé vody byla brzy postavena kaple, poustevna Fráterka, budova lázní a v letech 1724-30 i monumentální kostel sv. Mikuláše. V něm je dnes umístěn soubor unikátních barokních plastik, pocházejících z poutní cesty v Králíkách, vedoucí k tamnímu klášteru na Hedči.

Barokní komplex vraclavských lázní s kostelem sv. Mikuláše byl postaven v první půli 18. století..: Barokní komplex vraclavských lázní s kostelem sv. Mikuláše byl postaven v první půli 18. století.

Milada Kysilková je autorkou betléma z šustí, který je vystaven ve vraclavských lázních..: Milada Kysilková je autorkou betléma z šustí, který je vystaven ve vraclavských lázních.

A nyní, v adventním čase, se tu jako každoročně koná výstava betlémů. Největším exponátem je orlickoústecký malovaný papírový betlém Jiřího Knapovského. Jedná se vlastně o betlémy čtyři - znázorňující vždy jinou událost, vážící se k liturgickému roku. Původně vánoční betlém s Ježíškem v jeslích, pastýři a darovníky se 5. ledna přestavěl na tříkrálový, s mudrci a velkým průvodem orientálních zvířat.

Druhého února jej vystřídal betlém hromniční, v němž se město Betlém stalo Jeruzalémem a jesličky jsou nahrazeny chrámem s výjevem Obětování Páně nebo také Očišťování Panny Marie. Poslední variantou je postní betlém s Kristem modlícím se v zahradě Getsemanské. Na něm nechybí ani výjev Jidáše přijímajícího od velekněží třicet stříbrňáků za zradu Ježíše.

Návštěvníka provede po Vraclavi naučná stezka..: Návštěvníka provede po Vraclavi naučná stezka.

Tradiční i originální betlémy si v budově lázní mohou návštěvníci prohlédnout naposledy o víkendu 20. a 21. prosince. V neděli v 16 hodin se tu navíc uskuteční vánoční koncert, po němž bude následovat živý betlém.

Vraclav - výstava Betlémů
Otevřeno v sobotu 20. a neděli 21. prosince od 9 do 12 a od 13.30 do 17 hodin.
Vstupné 20 korun, děti do 15 let polovic.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Výstava otevřena do 31. prosince
Otevírací doba: denně mimo pondělí 9-12 a 13-17 hodin, o víkendu polední přestávka do 13.30 hodin.