Ve městě jezdí dokonce i taxíky, které v ostatních místech v poušti chybí. Poměrně zajímavá podívaná je na rodiny s dětmi, jak jedou všichni naráz natěsnaní na jedné motorce. Člověk by nikdy nevěřil, kolik lidí se najednou vejde na jedinou motorku.
Na sever od města je několik zajímavých míst.

:.Mnohé z toho, co je k mání na trhu, se do oáz musí dovážet. Foto: Michal Houska

První z nich, chrám v Hibis zasvěcený bohu Amonovi, leží po levé straně nedaleko silnice. V lednu 2008 byl stále v rekonstrukci, ale i přesto jej bylo možné navštívit. Chrám byl jedním z míst, kde nás kontaktovala místní policie ze své nedaleké základny s dotazy, odkud a kam jdeme, kde jsme ubytováni a podobně. Poté byla možná návštěva chrámu. Vnitřek svatyně byl bohužel nepřístupný. K prohlídce tedy zbývaly jen vnější partie.

Chrám je podél svého obvodu obehnaný hustou zahradou z palem. Nyní je výhled bohužel zacloněn opodál stojící budovou. Cestu k chrámu lemuje několik malých sfing a vchází se do něj několika mohutnými branami.

Na všem, včetně chrámu samého, si notně pochutnal zub času. Přesto je možné občas zahlédnout například stále zachované barvy na hieroglyfech. O kilometr dál po cestě je na malém kopci zbytek chrámu An-Nadúra. Jde jen o několik zapomenutých zdí na okraji pouště, ale je odtud výtečný výhled na okolní krajinu a je to hezké místo.

Cesta k chrámu jakoby kovově zvoní

Příjemná je také cesta k chrámu přes malý kousek pouště. Šlape se po zvláštní černé skále ukryté pod navátým pískem, která díky erozi a jednotlivým kamenným štěpkům při pohybu jakoby kovově zvoní. Při pozorném hledání je možné pod nohama najít všemožné zajímavé tvary kamenů vhodné pro domácí výstavku.

:. V nekropoli Al-Bagawát v oáze Charga jsou především hroby křesťanských Koptů. Foto: Michal Houska

O další kilometr dále, kousek za chrámem v Hibis, je veliké množství hrobů vytesaných ve skále. Zajímavé místo, které je možné prozkoumávat. Vhodné vybavení na průzkum je silná baterka, která umožní osvítit místa skrytá ve stínech. Některé hrobky jsou poměrně veliké a jsou společně propojené. Podobně jako v oáze Dachla, i zde je možné najít lidské ostatky povalující se v navátém písku.

Velké množství maleb a štuků uvnitř hrobek je poničeno

Ani tentokrát neporuším zdejší pravidlo jednoho kilometru. Tak daleko je to tentokrát k nekropoli Al-Bagawát. Desítky starých koptských hrobek z nepálených cihel na mírném svahu jsou vidět zdaleka. Velice hezké a zvláštní místo, kde jsou k vidění v mnoha hrobkách křesťanské nástěnné malby. Veliké množství maleb a štuků uvnitř hrobek je bohužel poničeno a do mnoha z nich děravými střechami zatéká.

Většina hrobek má kruhový tvar o průměru do několika metrů s kopulovitou střechou. Jiné hrobky mají obdélníkový půdorys s průčelím zdobeným sloupy. Umístění nekropole na okraji pouště jí zajišťuje pravidelný přísun navátého písku a u okrajů hrobek se tak tvoří hezké naváté písečné peřiny.