Centrum Kolína rozezní melodie z 25 pódií širokým hudebním spektrem od jazzu přes vážnou hudbu až po romantické melodie. Vstupenka na celou akci i závěrečnou party stojí 15 eur.

Pokračovat pak můžete v nedalekém Bonnu, kde je babí léto také ve znamení hudby. Na počest svého nejslavnějšího rodáka město pravidelně pořádá hudební festival Beethovenfest. Od 29. srpna do 28. září se koná na 24 koncertních místech v Bonnu a okolí na šest desítek vystoupení okořeněných bohatým doprovodným programem v podobě výstav, promluv, autorských čtení, workshopů i filmových promítání.

Téma letošního festivalu je vztah mezi Sílou hudby a Hudbou síly. Organizátoři projektu si kladou za cíl prozkoumat Beethovenův odkaz ideologickým hnutím i celkovou zpronevěru a opomíjení skladatelů a jejich tvorby v průběhu 20. století. Letošní Beethovenfest vzdává hold pronásledovaným skladatelům, jejichž hudba pochází mimo jiné i z Terezína, a dílům, která přišla na svět v dobách exilu a nepokojů.

Rodný dům nejslavnějšího z bonnských rodáků, Ludwiga van Beethovena.:.Rodný dům nejslavnějšího z bonnských rodáků, Ludwiga van Beethovena.foto: Právo/Foto Rhein/Sieg/Ahr

Program je ke stažení na www.beethovenfest.com, ceny vstupenek se pohybují od 11 do 125 eur, studenti a senioři mají nárok na 50 % slevu. Výhodné cestovatelské balíčky zahrnující ubytování, dopravu po Bonnu a okolí i vstupenky na některá představení zajišťuje místní turistická kancelář.

Výstava Řím a Barbaři v Bonnu

Do 7. prosince 2008 bude v Umělecké a výstavní síni v Bonnu k vidění výstava Řím a Barbaři s podtitulem Evropa v období Stěhování národů pořádaná ve spolupráci s Palazzo Grassi v Benátkách a Francouzskou školou v Římě.

Vystavované exponáty přibližují období stěhování národů, které je jednou z nejvýznamnějších epizod historie Evropy a výstižně ho charakterizují slova Svatého Jeronýma: „Římský svět je na pokraji úpadku“. Pořadatelé dokázali, díky ochotě ostatních evropských muzeí a galerií, shromáždit přibližně 1000 kusů šperků, zbraní, mincí a dalších předmětů.

Střet dvou protivníků, ale i vzájemná inspirace, to jsou dvě hlavní témata provázející výstavu. Velké stěhování národů s sebou přineslo zkázu Západořímské říše, velké změny, ale i rozkvět nových raně středověkých států a římsko-barbarské kultury. Na výstavě Řím a Barbaři nyní můžete vidět artefakty dokumentující průběh tohoto bouřlivého období.