Jeho věhlas, sláva i bohatství byly založeny na objevu stříbra. To podle jedné z pověstí objevil mnich jménem Antonín z nedalekého kláštera v Sedleci. Čirou náhodou našel tři stříbrné pruty vyčnívající ze země. Antonín běžel ihned informovat opata svého kláštera. Aby se k objevenému stříbru nedostal někdo nepovolaný, přikryl místo nálezu svou mnišskou kutnou. Odtud se prý vzal název Kutná Hora.

Chce to přespat

Ve městě vládne nezapomenutelná magická atmosféra – té položili základ už zdejší středověcí alchymisté, jejichž stopa se zachovala dodnes, a místní obyvatelé ji dál rozvíjejí. ,,Památky stihnete přes den, ale magické město si vychutnáte hlavně při večerních procházkách nebo nočních toulkách,“ říká místní obyvatel Michael Kreuzer.

 V okolí chrámu sv. Barbory je stále živo. V okolí chrámu sv. Barbory je stále živo. foto: Právo/Josef Hora

Muzeum alchymie

Atmosféru středověké alchymie vám ještě přiblíží alchymistické muzeum. ,,Město má velkou tradici hutnictví, které bylo vždy spojeno se zpracováním rud, a tedy i alchymií, to je důvod, proč vzniklo muzeum právě zde,“ říká ředitel muzea Michal Pober a dodává: ,,Slavnostní otevření bylo v květnu 2002, od té doby nás navštívilo přes třicet pět tisíc lidí.

Otevřeno je denně od 10 do 16 hodin (říjen až březen) a od 10 do 17 (duben až září),“ dodává ředitel Pober.

Stříbrnou cestou

Nemusíte být ale jen v Kutné Hoře. Okolo města vede hornická naučná stezka zvaná Stříbrná cesta. ,,Máme tady dva okruhy, severní a jižní. Oba měří asi dvanáct kilometrů a oba se věnují historii hornictví, geologie nebo minerálům. Oblíbenější je ten jižní, chodí tam více lidí,“ říká pracovnice infocentra na Palackého náměstí Petra Musilová.

Katedrála sv. Barbory v Kutné HořeKatedrála sv. Barbory v Kutné Hořefoto: Novinky/Lucie Poštolková

Na obou trasách je víc než deset zastávek s informačními tabulemi a můžete vidět vstupy do dolů, štoly, propadliny, haldy, ale i přírodní rezervace a kulturní či archeologické památky. Naučná stezka je volně a celoročně přístupná.