Tradičně se na špici umístily pražské hotely; Hilton Prague s obratem 1 262 mil. Kč, druhé místo obsadil Prague Marriott Hotel (572 mil. Kč) a třetí místo ve výši obratu patří Top Hotelu Praha (450 mil. Kč). Z mimopražských hotelů si nejlépe vedl Grand Hotel Pupp (248 mil. Kč) z Karlových Varů.

Výsledky odrážejí zhoršující se situaci v tomto oboru. Jako příklad může sloužit ten fakt, že nejlepšímu hotelu klesl obrat od roku 2005 o více než 50 miliónů, obsazenost pokojů nepřekročila 67 procent.

Nejvetší starost působí silná koruna a konkurence

Letos jako největší starost hoteliérů vede silná koruna a tím pádem i klesající kurz eura. Problém jsou i zvyšující se ceny energií. Stále se objevují i problémy s kvalitním personálem. Naopak jako velmi úspěšné bylo ohodnoceno čerpání prostředků z evropských fondů.

Investovalo se daleko méně než v minulých letech, plánované investice v příštím období půjdou většinou do zlepšení technického zázemí, nový kabát budou nyní dostávat haly a chodby hotelů. Náklady na energie přiměly hotely investovat i do tepelných čerpadel a solárního ohřevu.

Platí trend, který klade důraz na zkvalitnění služeb

„Na jaře jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci hotelového areálu, vedle nové vstupní haly s recepcí jsme zrekonstruovali i konferenční salónky,“ řekla Právu marketingová ředitelka TOP Hotelu Jana Rišková s tím, že za velmi důležité považuje i obhájení certifikátu kvality služeb.

„Je tak zajištěno, že služby klientům jsou poskytovány podle přesně stanovených postupů a interních předpisů,“ dodává Rišková. Potvrzuje tak trend, kdy takřka každý z dotazovaných klade důraz na zkvalitnění služeb a udržení vysokého standardu, stejně tak ho trápí stále se zvětšující konkurence, a to i v regionech.